14–16 czerwca 2013

Rekolekcje dla Rady Regionu Katowice w Górkach Wielkich prowadzi o. Janusz Dziedzic OFM


POWRÓT DO GALERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO GALERII