15 marca, 24 maja, 7 czerwca, 21 czerwca 2014

Szkolenie w Regionie dla: Przełożonych, Skarbników i Sekretarzy


POWRÓT DO GALERII
 

15 marca 2014 w Rudzie Śląskiej w parafii Św. Józefa

24 maja 2014 w Pszczynie w parafii Wszystkich Świętych

7 czerwca 2014 w Chorzowie- Klimzowcu w parafii Św. Franciszka

21 czerwca 2014 w Panewnikach w parafii Św. Ludwika Króla

 

Szkolenie prowadzili :

S. Julia Niemiec – „Prowadzenie Wspólnot FZŚ”

S. Danuta Kozik – „Porcjunkula”

S. Urszula Chajduga – „Prowadzenie księgi finansowej i wypełnianie sprawozdania rocznego”

S. Ewa Andrejewicz – „Poprawne wypełnianie sprawozdań działalności WM”

O. Gracjan Szołtysik OFM – Podsumowanie  tematów.

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO GALERII