18-19 lipca 2014

XXI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA FZŚ NA JASNĄ GÓRĘ
więcej na www.jasnagora.com


POWRÓT DO GALERII
 

Pielgrzymujemy  i w tym roku do Matki Boskiej Częstochowskiej. Hasło  tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Przyjmują Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i czynią godne owoce pokuty”- słowa wyjęte z Reguły. W piątek trwaliśmy na nocnym czuwaniu w Kaplicy przed cudownym wizerunkiem naszej Matki Królowej Polski, Matki Zakonu Serafickiego. Region Katowicki czuwał wraz z Przełożoną Regionu s.Julią. W sobotę zjechały się autokary z pielgrzymami z Regionu Katowickiego. Spotkanie rozpoczęliśmy Różańcem cz. Bolesną, Uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii na Wałach Jasnej Góry. Przewodniczył i homilię wygłosił o. dr hab. Zdzisław Gogola OFM Conv. Przełożona Narodowa s.Joanna Berłowska skierowała do nas też swoje słowo.  Homilę i słowo siostry Przełożonej Narodowej  można odsłuchać na: http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=8721. Na koniec w godzinie miłosierdzia ruszyliśmy Drogą Krzyżową Wałami  Jasnogórskimi, którą prowadził  o.Gabriel Kudzia OFM. Każde spotkanie na Jasnej Górze przed tronem Maryji podczas wspólnego pielgrzymowania całego FZŚ w Polsce, naszych braci i sióstr, pozostaje na długo w pamięci i naszych sercach, ładują się nasze „akumulatory”.
 

 

 

POWRÓT DO GALERII