02 sierpnia 2014

Odpust Porcjunkula


POWRÓT DO GALERII
 

Każdego roku tercjarze spotykają się przy ołtarzu na odpust Porcjunkuli w Panewnikach. Oprócz Regionu Katowickiego pielgrzymują przedstawiciele: Regionu Rybnickiego, Tarnogórsko- Lublinieckiego i Bielsko-Żywieckiego. W tym roku rozpoczęliśmy spotkanie: Adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził O.Maksymilian Brylowski OFM. Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię Metropolita Katowicki Arcybiskup Wiktor Skworc. O.Tobiasz Kołodziejczyk Asystent Regionalny przywitał  oczekiwanego przez nas  gościa. Przełożona Regionu Katowickiego  S.Julia Niemiec przywitała Arcybiskupa, pokrótce  przedstawiła Region Katowicki i poprosiła o modlitwę, abyśmy wytrwali w powołaniu i dotrzymali złożonych przyrzeczeń Panu Bogu. Czytanie  s.Magdalena, psalm s.Krystyna i modlitwa wiernych s. Leokadia. Niesienie darów s.Bogdana i br.Izydor z Regionu Rybnickiego. Po błogosławieństwie udaliśmy się na dróżki różańcowe odmawiając część bolesną, rozważania s.Helena, śpiew s.Leokadia. Po błogosławieństwie które udzielił nam  o.Tobiasz Kołodziejczyk zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. S.Julia zaprosiła wszystkich na kawę, zimne napoje i ciasto które wypiekała Rada. Na spotkaniu  Przełożona przypomniała komunikaty z Rady Narodowej, mówiła o zbliżającej się kapitule międzynarodowej w Asyżu. Prosiła też tercjarzy o modlitwę  przed naszą Wizytacją Regionu. O.Maksymilian zwrócił uwagę na sierpień i głosił nam słowo o apostolstwie trzeźwości. „w sposób szczególny otoczmy modlitwą i przykładem te rodziny, które sobie z tym nie potrafią poradzić.” Spotkanie zakończyliśmy śpiewem „Matko ma Zakonie mój”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO GALERII