27 grudnia 2014

Adoracja Bożej Dzieciny w Panewnikach


POWRÓT DO GALERII
 

Kolejny raz przeżywaliśmy czas Bożego  Narodzenia i kolejny raz franciszkanie świeccy z regionów: Katowickiego, Rybnickiego, Tarnogórsko-Lublinieckiego, Bielsko Żywieckiego adorowali Boże Dziecię (27grudnia), aby prosić o potrzebne łaski, aby wzmocnić naszą wiarę. Zgromadzeni przy żłóbku razem z Maryją kolędowaliśmy tak, jak mówią słowa kolędy: „Oto się z Maryi dziś Jezus rodzi. Łaski przynosi temu, kto prosi, odpuszcza grzechy, daje pociechy. O Panie nasz święty, cud niepojęty”. U progu stajenki pragnęliśmy wyznać Jezusowi naszą miłość i wdzięczność, że On wciąż rodzi się w nas na nowo. Adorację Dzieciątka Jezus przygotowała s. Leokadia wraz z o. Maksymilianem. Rozważania były przeplatane pięknymi polskimi kolędami. Mszy św. przewodniczył prowincjał o. Antonin  w asyście wielu kapłanów. Powitała go przełożona Regionu Katowickiego s. Julia, wręczając bukiet kwiatów. Oprawę liturgiczną sprawowali tercjarze. Homilię wygłosił o. Antonin, w której mówił między innymi: – Przeżywamy narodziny Boga – co przyniosłeś Solenizantowi; może patrzysz na ręce i myślisz, że nic nie masz, że są puste... daj więc swoje serce, otwórz je dla Boga, aby mógł w nim zamieszkać. Tak wielu Polaków przez te święta zasiadło do stołu wigilijnego, może połamali się opłatkiem w imię tradycji, ale nie przeżyli Bożego Narodzenia. Jezus nie narodził się w ich sercu, raczej hołdowali zasadzie: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Bracie i siostro, kim jest dla ciebie to Dziecię leżące w żłobie; dla ciebie – obywatela zjednoczonej Europy, która jednak odcina się od swoich chrześcijańskich korzeni w imię tolerancji, w imię świeckości państwa, w której nie ma miejsca dla Boga. Kim jest dla ciebie to Dziecię leżące w żłobie? Czy jest Twoim Bogiem? Obyśmy, drodzy bracia i siostry, wzorem naszych ojców, umieli z głęboką wiarą, przekonaniem, nie tylko słowem, ale całym swoim życiem wyznać to, co śpiewamy w jednej z naszych pięknych kolęd: „Padnijmy na kolana. To Dziecię to nasz Bóg. Witajmy swego Pana, Miłości złóżmy dług”. Hasło pod  panewnickim żłóbkiem: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie napełnia nasze serca radością z narodzenia Boga w ludzkim ciele, abyśmy zrozumieli, że On jest Ojcem, a my wszyscy braćmi i siostrami. Po adoracji Bożej Dzieciny w bazylice panewnickiej bracia i siostry z Regionu Katowickiego udali się na spotkanie opłatkowe do sali św. Antoniego w Domu Parafialnym. Na wstępie s. Julia przywitała gości: ojca prowincjała Antonina, o. Tobiasza, o. Maksymiliana oraz wszystkich przybyłych tercjarzy. Po złożonych życzeniach i podzieleniu się opłatkiem zaprezentowane zostało krótkie przedstawienie pt. „Anioł u żłóbka”, przygotowane przez nasze siostry pod okiem s. Krystyny Kowalskiej, mówiące o tym, że człowiekowi Bóg sam wystarczy, że jest Źródłem miłości, zrozumienia, przebaczenia i nadziei. Inscenizacja przeplatana była kolędami przy akompaniamencie s. Grażyny i brata kleryka grającego na gitarze. Przygotowano bufet z poczęstunkiem. Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO GALERII