11 kwietnia 2015

Ostatnie spotkanie Rady Regionu Katowice IX kadencji


POWRÓT DO GALERII
 

Spotkanie Rady Regionu przypadło zaraz po Wielkanocy w 9-tym dniu nowenny do Miłosierdzia Bożego. Rozpoczęliśmy tym razem Koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewem „Jezu ufam Tobie”. Siostra Przełożona Julia Niemiec złożyła i odczytała wszystkie życzenia świąteczne przekazane na jej ręce dla Regionu. Przy tej okazji podzieliliśmy się jajkiem. Spotkanie upłynęło pracowicie, gdyż to ostatnie przygotowanie do kapituły.

Modlitwa - (Kapituła Namiotów, Asyż 15 – 18 kwietnia 2009)

Duchu stworzycielu, przyjdź! Odnów cuda zdziałane na początku świata. Wtedy ziemia była bezładem i pustkowiem, a ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, lecz kiedy Ty zacząłeś się nad nimi unosić, chaos przemienił się w kosmos (por. Rdz 1, 1-2), to znaczy w coś pięknego, uporządkowanego i harmonijnego. Także my doświadczamy pustki, niemożności nadania sobie formy i nowego życia. Unieś się, zstąp na nas; przemień nasz chaos osobisty i wspólnotowy w nową harmonię, w „coś pięknego dla Boga“ i dla Kościoła.
Odnów także cud wyschłych kości, w które na nowo wstępuje życie, powstają i stają się nieprzeliczonym wojskiem (por. Ez 37, 1nn). Nie mówimy już jak Ezechiel: „Z czterech wiatrów przybądź duchu“, jak byśmy nie wiedzieli skąd tchnie Duch. W tygodniu paschalnym mówimy: „Duchu przyjdź z przebitego boku Chrystusa na krzyżu! Przyjdź z ust Zmartwychwstałego!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO GALERII