25 kwietnia 2015

X Kapituła FZŚ Regionu Katowice


POWRÓT DO GALERII
 

Eucharystią o godz.9.00 w Bazylice Franciszkanów w Panewnikach rozpoczęła się Kapituła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Katowice. Mszy św. przewodniczył Asystent Narodowy FZŚ, Przewodniczący KAPiR - o. Gabriel Kudzia OFM, w koncelebrze delegat Prowincjała o. Witosław Sztyk OFM Definitor Prowincji, Asystenci Regionalni: o. Tobiasz Kołodziejczyk OFM,  o. Maksymilian Brylowski OFM oraz o. Emil Pacławski OFM. Kapituła odbyła się w Domu parafialnym w auli Świętego Franciszka. Kapitułę przeprowadziła Przełożona narodowa  s. Joanna Berłowska z o. Gabrielem Kudzia OFM.

Wybrano 9 osobowy skład  Rady Regionu Katowice:

Przełożona Regionu

s. Julia Niemiec

Zastępca przełożonej

br. Andrzej Biskup

Sekretarz

s. Ewa Andrejewicz

Skarbnik

s. Eugenia Matusiak

Radny ds. formacji

s. Magdalena Lipowicz

Radny ds. MF i RF

s. Leokadia Puto

Radny ds. gospodarczych i charytatywnych

s. Krystyna Bednik

Radny ds. kwartalnika „Pokój i Dobro”

s. Maria Pietyra

Radny

br. Henryk Gładysz

 

POWRÓT DO GALERII