6 września 2015

Intronizacja relikwii bł. Anieli Salawy  w Dąbrowie Górniczej


POWRÓT DO GALERII
 

6 września 2015 roku nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii bł.Anieli Salawy do sanktuarium św.Antoniego Padewskiego w Dąbrowie Górniczej, które wprowadzał br.Leszek Gorący. Przełożona wspólnoty miejscowej FZŚ s.Zofia Duraj powitała bł.Anielę przybyłą w swych relikwiach do sanktuarium św.Antoniego. Proboszcz o. Radosław Kramarski OFMConv powitał wszystkich przybyłych na Mszę św., w tym przełożoną Regionu Katowickiego FZŚ s.Julię Niemiec, o.Maksymiliana Brylowskiego OFM, asystenta Regionu Katowickiego, oraz delegacje wspólnot z Sosnowca, Czeladzi, Będzina i Olkusza. Uroczystą Eucharystię celebrował ks.kan.Andrzej Stasiak (proboszcz parafii pw.MB Anielskiej w Dąbrowie Górniczej), a współcelebrowali o.Radosław Kramarski, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP i św. Antoniego z Padwy, o.Piotr Wojnowski OFMConv, o.Maksymiliam Brylowski OFM i o.Stanisław Sikora OFMConv (kustosz relikwii bł.Anieli przy bazylice franciszkańskiej w Krakowie), który wygłosił homilię. Pamiątkowe zdjęcia wykonał p.Jerzy Mickiewicz. W salce klasztornej odbyło się spotkanie braterskie wszystkich przybyłych wspólnot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

POWRÓT DO GALERII