29 kwietnia 2017

50. rocznica profesji we Franciszkańskim Zakonie Świeckich


POWRÓT DO GALERII

29 kwietnia br. w parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie miało miejsce piękne wydarzenie, mianowicie obchody 50-lecia istnienia w tej parafii III zakonu franciszkańskiego. Ta nieliczna już obecnie grupa sióstr nadal spotyka się raz w miesiącu, modląc się i dając świadectwo umiłowania Boga. Założycielką wspólnoty III zakonu była s.Małgorzata Lubina. I to głównie jej dziękowaliśmy za wysiłek duchowy i wieloletnie, bo przecież 50-letnie zaangażowanie, by III zakon w tej parafii żył, trwał i świadczył. O godz. 8 uroczystą Eucharystię z tej okazji sprawowali ks. Jarosław Paszkot, proboszcz, i o.Krescencjusz Rutowicz OFM, który wygłosił też kazanie. Zwrócił w nim uwagę na istotę naszej służby: „posłuszeństwo, nie nabożeństwo”. W dalszej części kazania wskazał na znaczenie, jakie wnoszą w naszą posługę miłość, pokora i pokój. Zauważył, że tylko dzięki tym cnotom możliwe jest tak owocne i długoletnie niesienie siebie Bogu w ofierze, pełniąc swą służbę tak jak św. Franciszek – do końca, w pełni oddania i bezinteresownie.

Po Mszy św. spotkaliśmy się w salce parafialnej przy braterskim stole. Siostra Leokadia Puto w imieniu Rady Regionu Katowickiego złożyła s. Małgorzacie serdeczne podziękowanie za jej piękną postawę oraz 50-letnią posługę we FZŚ. 

Przy smacznej kawie i cieście zaproszeni goście oraz siostry ze „Świętej Rodziny” wysłuchali wspomnień goszczącej nas wspólnoty, a dotyczących jej początków przy tej parafii. Siostra Małgosia zwróciła uwagę, że wówczas grupa liczyła nawet 50 osób, ludzie chętnie angażowali się we wszelkie działania modlitewne, jak i społeczne. Młodsza część audytorium zasłuchała się w te wspomnienia. Ksiądz proboszcz oraz o.Krescencjusz również zabrali głos. Około południa spotkanie dobiegło końca, a nam wszystkim obecnym zostało tylko mieć nadzieję i modlić się o nowe powołania do FZŚ, by kolejne jubileusze w naszych wspólnotach nie były zakończeniem i podsumowaniem, ale stały się iskrą rozpalającą w młodych ludziach żar wiary i miłości, której najwspanialszym wzorem stał się św. Franciszek, uczeń Największego Mistrza – Jezusa Chrystusa, umiłowanego Syna naszego Boga.

s. Bożena Karkoszka

 

             

 

POWRÓT DO GALERII