22 lipca 2017

XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka FZS na Jasną Górę


POWRÓT DO GALERII

Na modlitwę 21 i 22 lipca przybyli kapłani, asystenci narodowi, regionalni (Region Katowicki reprezentowali o.Maksymilian Brylowski OFM i o.Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap), opiekunowie wspólnot FZŚ, Młodzież Franciszkańska, Rycerze św. Franciszka, no i franciszkanie świeccy. Pielgrzymce przewodziły słowa z hasła 9-letniej nowenny przed jubileuszem 800. rocznicy powstania III Zakonu św. Franciszka: „Matkami dla Niego są, gdy noszą Go w sercu i w ciele przez miłość Boską oraz czyste sumienie” (z Listu do wszystkich wiernych św. Franciszka z Asyżu).

Pielgrzymka rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim w piątek 21 lipca. Franciszkanie świeccy uczestniczyli w całonocnym czuwaniu, na którym rozważania prowadził o.Andrzej Romanowski OFMCap, asystent narodowy FZŚ. Mszy św. o północy przewodniczył i homilię wygłosił asystent Regionu Katowickiego o.Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap.

W sobotę 22 lipca tercjarze uczestniczyli w Różańcu (odmawiano część bolesną). Przed Mszą św. słowa powitania do pielgrzymów skierował paulin o.Kamil Szustak. Z kolei s.Joanna Berłowska, przełożona narodowa FZŚ w Polsce, powiedziała: „W 300. rocznicę koronacji wizerunku Matki Bożej wyrażamy szczególną wdzięczność Panu Bogu za dar Jej obecności tu, na Jasnej Górze, gdzie możemy poprzez Jej orędownictwo powierzać Bogu nasze życie i umacniać się na drodze do świętości. Jesteśmy posłani, dlatego nie możemy trwać w bezczynności, ale słowem i świadectwem życia głosić za wzorem św. Franciszka radykalizm ewangeliczny”. Eucharystii o godz. 11 pod szczytem przewodniczył o.Zdzisław Gogola OFMConv, asystent narodowy FZŚ w Polsce. Wygłosił on też homilię, w której o naszej drodze kroczenia za Jezusem powiedział: „Wybrałeś, bracie i siostro, najpiękniejszą ideę – Franciszka. Ja wybrałem franciszkańskie życie, bo uważałam, że właśnie w tej idei zrealizuję powołanie kapłańskie. Bracie i siostro, nie szukaj innych form realizacji powołania, znalazłeś piękną, dobrą, bezpieczną drogę i na tej właśnie glebie buduj swoje życie. Masz swój uporządkowany styl życia, czyli ordo – zakon, uporządkowany sposób życia według św. Franciszka”.

W procesji z darami do ołtarza kroczyli: rycerze św. Franciszka w strojach dzieci fatimskich, ofiarujący różaniec, Rada Narodowa – dar pieniężny, Rada FZŚ Białorusi – obraz kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Na zakończenie Mszy św. s.Joanna Berłowska w imieniu tercjarzy odnowiła Akt Zawierzenia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Matce Bożej Jasnogórskiej. O godz. 15 odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie odprawiono Drogę Krzyżową, po której błogosławieństwo z rozesłaniem zakończyło tegoroczną pielgrzymkę franciszkanów świeckich. Z naszego Regionu Katowickiego tercjarze na Jasną Górę przybyli autokarami, zorganizowanymi przez okręgi: katowicki, chorzowski, tyski, pszczyński, oraz indywidualnie.

 

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-11113


 

 

POWRÓT DO GALERII