3 października 2017
70 rocznica FZŚ w Katowicach Kostuchnie.


POWRÓT DO GALERII

Wspólnota miejscowa FZŚ zgromadziła się w komplecie w świątyni, przed figurą Zakonodawcy, na Godzinkach do św.Franciszka. Eucharystię o godz. 8.00 odprawili ks.Tomasz Mężyk i asystent regionalny br.Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap. Wspólnota włączyła się w oprawę Mszy św. Po niej nastąpiła agapa, na której obecni byli przełożona Regionu s.Julia Niemiec oraz z Rady Regionu s.Magdalena Lipowicz, s.Leokadia Puto, br.Henryk Gładysz. Wspólnota otrzymała pamiątkowy dyplom z okazji 70-lecia, a członkowie wspólnoty dyplomy z okazji rocznic profesji we FZŚ. W serdecznej atmosferze przy śpiewie wysłuchaliśmy wspomnień braci i sióstr, jak również usłyszeliśmy też historię III zakonu w Kostuchnie.

 

 

POWRÓT DO GALERII