18 listopada 2017
Szkolenie FZŚ dla skarbników i sekretarz


POWRÓT DO GALERII

Tematy poruszane na szkoleniu dla sekretarzy:

· Jak należy prowadzić kronikę wspólnoty FZŚ wg artykułu o.Alojzego Pańczaka OFM (s.Ewa Andrejewicz);

· Wstęp do lecito divina – metoda osobistego studium Pisma Świętego (radna ds. formacji w Regionie s.Magdalena Lipowicz);

· Szkolenie w zakresie wypełniania sprawozdań finansowych rocznych i trzyletnich (skarbnik s.Eugenia Matusiak);

· Przebieg lecito diwina w praktyce (podział na grupy) (o.Maksymilian Brylowski OFM).

Daty szkoleń, które się odbyły:

28.10.2017 Imielin – 30 osób

4.11.2017 Chorzów – 31 osób

18.11.2017 Panewniki – 60 osób 

 

 

POWRÓT DO GALERII