17 marca 2018

Wielkopostne spotkanie w Kostuchnie


POWRÓT DO GALERII

 

W sobotę 17 marca 2018 roku o godz. 10 franciszkanie świeccy Regionu Katowickiego spotkali się w kościele Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie. Wszystkich zebranych w kościele przywitał ks.proboszcz Stanisław Reś. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy nabożeństwem Drogi Krzyżowej, po której uczestniczyliśmy we Mszy św., sprawowaną przez o.Zbigniewa Kołodziejczyka OFMCap, który wygłosił też homilię.  Po Mszy św. udaliśmy się do domu katechetycznego na poczęstunek i dalsze rozważania. Przełożona Regionu Katowickiego s.Julia Niemiec przekazała o.Zbigniewowi serdeczne życzenia z okazji imienin. Ojciec Zbigniew uczył także zebranych na spotkaniu nowych pieśni do św.Franciszka, przygrywając na gitarze. Siostra Klara Golenia wygłosiła konferencję o Duchu Świętym. W spotkaniu uczestniczyło 90 osób z 17 wspólnot. Na zakończenie o.Zbigniew udzielił nam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

 

POWRÓT DO GALERII