14 kwietnia 2018
Ostatnie spotkanie Rady Regionu X kadencji


POWRÓT DO GALERII

14 kwietnia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Regionu X kadencji. W ramach formacji o. Lucjusz Wójtowicz OFM wygłosił konferencję na podstawie 14. napomnienia św. Franciszka. Zwrócił uwagę, że św.Franciszek w tym napomnieniu wskazuje na sprawę ubóstwa. Wyjaśnia, kim są ci, którzy są prawdziwie ubodzy duchem, i ci, którzy nie są ubodzy duchem. Po konferencji było podsumowanie pracy Rady w ciągu ostatnich trzech lat. Podziękowaliśmy dobremu Panu Bogu za łaski, którymi zostaliśmy obdarzeni na ten cenny czas. Kadencja upłynęła spokojnie, mimo że pracy było bardzo dużo. To zasługa wszystkich radnych. Bardzo dziękuję wszystkim członkom rady, a także odpowiedzialnym za okręgi, za umiejętność współpracy w zespole i podejścia do trudnych spraw, mimo dużej ilości obowiązków. Wielkie „Bóg zapłać”.

s. Julia Niemiec

 


 

POWRÓT DO GALERII