19 maja 2018

Turza Śląska


POWRÓT DO GALERII

W sobotę, 19 maja 2018 r., franciszkanie świeccy z Regionów: Rybnickiego, Katowickiego. Bielsko-Żywieckiego i Lubliniecko-Tarnogórskiego pielgrzymowali do Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl. Spotkanie rozpoczęło się o godz.10.00 Liturgią godzin, którą prowadziła przełożona Regionu Katowickiego s.Julia Niemiec i br.Izydor Chmieliński z Regionu Rybnickiego. Potem była Mszy św. przewodniczył  o.mgr Gilbert Jan Ciomperlik OFM z Rybnika, który również wygłosił homilię. Wraz z o.Gilbertem Mszę św. celebrowali, o.Idzi OFM z Chorzowa i ks.Marcin Matonóg z Tychów. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy. Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Matki Bożej, a na zakończenie błogosławieństwo.

 

 

 

POWRÓT DO GALERII