21 maja 2018

Święto NMP Matki Kościoła


POWRÓT DO GALERII

W poniedziałek 21 maja 2018 r. pielgrzymowaliśmy do naszego Śląskiego Asyżu, aby celebrować święto Matki Kościoła. Świętowanie rozpoczęto liturgią godzin, po niej były adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Eucharystia. Przełożona regionalna s.Julia Niemiec wraz z z-cą s.Magdaleną Lipowicz przywitała asystenta narodowego o.Nikodema Sobczyńskiego OFM. Przewodniczył on Mszy św., którą w koncelebrze sprawowali: o.Sergiusz Bałdyga OFM, gwardian panewnicki, o.Idzi Soroburski OFM, br.Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap, o.Fryderyk Grzesiek OFM, o.Maksymilian Brylowski OFM. Homilię wygłosił o.Nikodem. Po Mszy św. przełożona regionalna s.Julia Niemiec zaprosiła wszystkich na agapę. Wielkimi brawami przywitaliśmy gościa o.Nikodema, który zaapelował do franciszkanów świeckich, by czuli nie tylko odpowiedzialność za zakon, ale przede wszystkim byli dumni z duchowego dziedzictwa św.Franciszka, z tej przynależności do zakonu i jednocześnie z tego, że mając złożoną profesję, mają ogromny przywilej obecności Pana Boga w sercu, bo dla Niego była złożona profesja. Jesteśmy heroldami Bożej miłości, jak mówił  św.Franciszek. Na spotkaniu bracia i siostry śpiewali przy akompaniamencie s.Grażyny. Spotkanie zakończyliśmy Różańcem (poprowadzili go o.Fryderyk z s.Helenką) przy grocie lurdzkiej.

 

 

   

 

POWRÓT DO GALERII