17 czerwca 2018

100 lat wspólnoty FZŚ w parafi MB Szkaplerznej w Imielinie


POWRÓT DO GALERII

W dniu 17.06.2018 r. Wspólnota FZŚ przy parafii MB Szkaplerznej w Imielinie przeżywała 100-lecie powstania Wspólnoty.  O godz. 10:30 spod parafii wyruszyła uroczysta procesja z kapłanami, siostrami zakonnymi (karmelitanki pracujące przy parafii) oraz przełożona Rady Regionu K-ce s. Julia Niemiec z przedstawicielami wspólnot okręgu pszczyńskiego niosących sztandary. O godz. 11:00 odbyła się uroczysta msza św., której przewodniczył o.Zbigniew Kołodziejczyk.W wygłoszonej homilii o.Zbigniew przybliżył życie św. Franciszka i zachęcał do pójścia za Bogiem drogą franciszkańską. Na zakończenie mszy św. Rada Parafialna na ręce przełożonej Wspólnoty złożyła życzenia i podziękowania.  Na koniec wszyscy udali się na obiad i poczęstunek. Spotkanie było bardzo radosne i braterskie.

 

 

 

POWRÓT DO GALERII