15 września 2018
Dzień skupienia dla FZŚ w Katowicach-Kostuchnie


POWRÓT DO GALERII

 

Siostry i bracia FZŚ spotkali się na dniu skupienia w parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie 15 września br. O godz. 10 gorąco przywitał nas ks. proboszcz Stanisław Reś. Wspólnota miejscowa FZŚ poprowadziła Różaniec (część radosną) w intencji przełożonych, asystentów i o nowe powołania. W tym czasie można było przystąpić do sakramentu pokuty. Eucharystię odprawił i kazanie wygłosił asystent regionu br. Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap. Tematem homilii była Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej, akurat w dniu poświęconym Matce Bożej Bolesnej. Rozważanie koronki jest pomocne w upodabnianiu się do Maryi, słuchaniu, przeżywaniu trudnych sytuacji, zachowywaniu w sercu słowa Bożego tak jak Maryja i we wzrastaniu w świętości. Po Mszy św., której oprawę przygotowała wspólnota z Kostuchny, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i udaliśmy się na agapę do salki. Czekały na nas – jak zawsze – pięknie przygotowana sala, gorący posiłek i kawa z ciasteczkiem. Brat Zbigniew rozpoczął śpiewaną modlitwą z akompaniamentem gitary.

Przełożona regionu s. Julia Niemiec przywitała wszystkich zebranych, natomiast s. Klarze Golenii pogratulowała srebrnego jubileuszu 25-lecia we FZŚ i wręczyła jej dyplom. 10-lecie złożenia profesji świętował br. Stanisław Gąsiorek. Złożyła także urodzinowe życzenia br. Edwardowi Norasowi.

Siostra Julia  przekazała przesłanie  br. Tibora Kausera, ministra generalnego FZŚ, na Rok Jubileuszowy 40-lecia obecnej Reguły FZŚ. List bardzo inspirujący, zachęcający nas do częstego jej czytania i rozważania. Przełożona zachęcała nas także do pisania historii naszych wspólnot miejscowych FZŚ.

Następnie s. Lidia Balcarek wygłosiła konferencję o Matce Bożej Miłosierdzia oraz podziękowała wspólnotom za ich udział ze sztandarami w koronacji obrazu MB Mikołowskiej 5 sierpnia 2018 roku. Wszyscy otrzymaliśmy pamiątkowy obrazek ukoronowanej Matki Bożej. Brat Zbigniew odtworzył pieśń przygotowaną specjalnie na tę uroczystość przez mikołowianina Henryka Czicha „Salus Populi Nicopolensis”. Wysłuchaliśmy też odtworzonej pieśni „Niech Cię Pan błogosławi”, śpiewaną przez s. Natalię Lach z zakonu klarysek. Spotkanie przeplatane było pieśniami franciszkańskimi, a skończyło się błogosławieństwem Bożym udzielonym przez br. Zbigniewa.   

s. Leokadia

 

 

 

POWRÓT DO GALERII