6 października 2018
40 lat zatwierdzenia Reguły FZŚ przez Pawła VI i 30 lat struktur FZŚ


POWRÓT DO GALERII

Sympozjum FZŚ w Panewnikach

 

     6 października 2018 roku w domu parafialnym odbyło się sympozjum z okazji 40. rocznicy zatwierdzenia przez papieża Pawła VI (dziś już świętego) odnowionej Reguły FZŚ i 30. rocznicy budowania struktur FZŚ w Regionie Katowickim. Zostało ono zorganizowane przez asystenta regionalnego o. Maksymiliana Brylowskiego OFM i Radę Regionu Katowickiego FZŚ.

     Wydarzenie rozpoczęto Eucharystią w bazylice panewnickiej, której przewodniczył katowicki biskup pomocniczy Adam Wodarczyk. Księdza biskupa w imieniu wszystkich franciszkanów świeckich przywitała przełożona RK, prosząc o modlitwę o wytrwałość i wierność chryzmatowi franciszkańskiemu. Wraz z bp. Adamem Mszę św. sprawowali także: o. Antonin Brząkalik OFM, prowincjał panewnicki, o. Sergiusz Bałdyga OFM, gwardian, o. dr. Zdzisław Gogola OFMConv, asystent narodowy, o. dr Alojzy Pańczak OFM, wieloletni asystent narodowy FZŚ w Polsce, o. Maksymilian Brylowski OFM, asystent Regionu Katowickiego, oraz zaproszeni opiekunowie duchowi wspólnot miejscowych. W homilii bp Adam nawiązał do Reguły FZŚ i przybliżył znaczenie jej treści dla franciszkanów świeckich.

     Po Mszy św. wszyscy udali się do domu parafialnego. W Sali św. Franciszka sympozjum rozpoczął o. Maksymilian, witając dostojnych gości i prelegentów – o. Alojzego Pańczaka oraz s. Jadwigę Wojas OFS z Krakowa. Pierwszą konferencję wygłosił o. Alojzy, w której w bardzo interesujący sposób przedstawił nam historię powstawania kongregacji, a potem franciszkańskich wspólnot, już od XIX w., na terenie Górnego Śląska. Natomiast s. Jadwiga w swojej konferencji skupiła się na rozumieniu Reguły FZŚ dziś i omówiła praktyczne wskazówki wynikające z niej dla franciszkanów świeckich. Z kolei o. Antonin, prowincjał, w swoim słowie podkreślił, jak wielkie znaczenie ma dobrze opracowana formacja, by przygotować przyszłych franciszkanów świeckich do złożenia profesji, czyli przyrzeczenia życia Ewangelią w dzisiejszym świecie.

     Natomiast przełożona regionalna pokazała filmik, poprzez który przypomniała etapy tworzenia się struktur FZŚ w naszym regionie w ciągu ostatnich 30 lat.

     Na zakończenie spotkania tercjarze z okręgu sosnowieckiego wraz z dziećmi zaprezentowali w scenicznym wystąpieniu życie św. Franciszka z Asyżu.

     W czasie sympozjum, w którym wzięło udział 250 osób, w tym goście z sąsiednich regionów, panowała bardzo miła, serdeczna i dostojna atmosfera. W przerwach podczas obrad rada regionu zorganizowała poczęstunek – kawę i ciasto oraz pyszny bogracz.

s. Julia Niemiec

 

 

POWRÓT DO GALERII