17 listopada 2018
Szkolenia dla mistrzów formacji


POWRÓT DO GALERII

W roku 2018 szkolenia dla mistrzów formacji odbyły się w trzech terminach: 20 października w Imielinie, 27 października w Chorzowie-Klimzowcu i 17 listopada w Katowicach-Panewnikach. Temat tegorocznego szkolenia formacyjnego brzmiał: „Od nawrócenia do formacji”. Podczas każdego spotkania, które rozpoczynało się Mszą św., swoją część przedstawiali asystent regionalny brat Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap, przełożona regionu s. Julia Niemiec i odpowiedzialna za sprawy formacyjne w naszym regionie s. Dorota Kucera.

Obecni na szkoleniu usłyszeli między innymi, że: „Nie głosimy wiary, bo jej nie ma w świecie, głosimy, bo wiara jest w nas” (słowa abp. Rysia Kongres, Nowej Ewangelizacji, 2013 r.). Źródłem nie jest brak nowych powołań, źródłem jest pragnienie, aby drugi człowiek spotkał Chrystusa. Było powiedziane, że nowa metoda polega wpierw na głoszeniu kerygmatu, zanim będzie się przekazywać innym informacje na temat duchowości franciszkańskiej czy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Mówiono o zadaniach mistrzów formacji, tj.: rzetelnym przekazywaniu wiedzy, rozbudzaniu ducha w sercach franciszkanów świeckich. Podkreślono cel Reguły FZŚ, którym jest wpływ na życie człowieka: nadawanie mu porządku moralnego, wzywając do pokuty i nawrócenia, pogłębianie życia religijnego przez czytanie Ewangelii i świadczenie o niej swoim życiem. Formacja zakłada doskonalenie się osoby m.in. na podstawie Reguły, lektury słowa Bożego, a w tym zadaniu pomagają też szkolenia dla formatorów w regionie. Pomocą są także konferencje, szkoły modlitwy itp. Podobnie ma być we wspólnotach miejscowych.

Z kolei Siostra Julia na każdym spotkaniu przypominała, co jest ważne, jeśli chodzi o wszelkie dokumenty, aby nasz zakon funkcjonował coraz lepiej, aby kolejne pokolenia franciszkanów świeckich miały konkretne informacje po tych, którzy do FZŚ należą obecnie. Natomiast brat Zbigniew mówił o tym, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o sferę duchową, aby być franciszkaninem świeckim.

Niestety, mimo wcześniejszych informacji, niewiele osób uczestniczyło w spotkaniach: obecni byli przedstawiciele 35 wspólnot na 80 istniejących w naszym regionie.

s. Dorota Kucera
 

 

POWRÓT DO GALERII