27 grudnia 2018
Adoracja Bożej Dzieciny w Panewnikach


POWRÓT DO GALERII

27 grudnia 2018 r. po raz kolejny franciszkanie świeccy spieszyli do śląskiego Greccio, by uczcić nowo narodzone Dziecię Jezus. Adorację prowadził o.Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap wraz z s.Dorotą. Tegoroczne hasło pod panewnickim żłóbkiem brzmi: ,,W mocy Bożego Ducha”. Eucharystię sprawowali biskup gliwicki Andrzej Iwanecki – w intencji FZŚ oraz asystenci: o.Maksymilian Brylowski OFM – o powołania do trzech zakonów franciszkańskich, o.Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap – za ojców asystentów FZŚ oraz zmarłych tercjarzy. Po Mszy św. udaliśmy się na spotkanie opłatkowe w domu parafialnym. Rycerze św. Franciszka z Katowic-Podlesia rozpoczęli kolędowanie, włączając wiele instrumentów, a przygrywała im s.Basia. Miłym akcentem była pieśń w wykonaniu księdza biskupa o św. Franciszku. Były życzenia z opłatkiem, śpiew kolęd przy akompaniamencie br.Macieja oraz ogłoszenie finalistów konkursu z okazji 40. rocznicy Reguły FZŚ przez s.Dorotę.  

s. Lidia

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO GALERII