4 sierpnia 2019
I Rocznica koronacji obrazu MB Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia w Mikołowie


POWRÓT DO GALERII

 

,,Rok temu 5 sierpnia 2018r. spadł śnieg. Śnieg łaski podczas momentu koronacji MB Śnieżnej, Matki Mikołowskiej, Salus Populi Nicopolensis”, to słowa ks .proboszcza Mirosława Godźka rozpoczynające uroczystą Mszę św. 4 sierpnia 2019r. w intencji I rocznicy koronacji obrazu MB Mikołowskiej. Mszy św. przewodniczył    abp Wiktor Skworc. Korony na mikołowskim obrazie, to znak służby. Maryja jest Królową, bo najpierw Służebnicą, a nasze uczestnictwo w koronacji, jak słyszeliśmy słowa Arcybiskupa było wezwaniem do codziennej służby na wzór Maryi naszej Królowej. Uroczyste nieszpory poprowadził ks. bp Marek Szkudło, mówił min.: ,,Przed rokiem przyjęliśmy wezwanie do większej służby, do tego, żeby, żyć nie dla siebie, ale dla drugich. Maryja jest dla nas prawdziwą nauczycielką otwarcia się na Boga, przyjęcia mocy Ducha św.. Jeśli codziennie robimy miejsce Panu Jezusowi w swoim sercu, dla Niego otwieramy drzwi swojego serca, przyjmujemy moc Ducha św., to bądźmy pewni, że zawsze znajdziemy czas, żeby innym pomóc, jak Pan tego chce”. Dziękuję wszystkim tercjarzom za wspólne pielgrzymowanie do Mikołowa, do Matki Miłosierdzia. Szczególne podziękowanie kieruję do przełożonej Regionu Katowice s. Julii Niemiec oraz pocztom sztandarowym z okręgów: rybnickiego, chorzowskiego, rudzkiego i katowickiego. Gorące podziękowania płyną również na ręce naszego umiłowanego Ks. Proboszcza. Zakończę słowami rok temu wypowiedzianymi przez bp. Szkudło: ,,Przyprowadziła was miłość do Miłosierdzia Bożego, ufność w Miłosierdzie Boże, wiara, że Miłosierdzie Boże, jest ponad wszystko inne”. Pokój i Dobro! s. Lidia Balcarek FZŚ

 

 

 

POWRÓT DO GALERII