31 sierpnia 2019
Ostatnie pożegnanie œp. b.Antoniego Łusiaka


POWRÓT DO GALERII

29 sierpnia 2019 r odszedł do Pana nasz drogi œp.br.Antoni Łusiak. Msza œwięta pogrzebowa odbyła się 31 sierpnia w parafii MB Szkaplerznej w Imielinie, której przewodniczył ks. proboszcz Eugeniusz Mura. Obecny był Asystent Regionu Katowice o.Zbigniew Kołodziejczyk ofm cap. Na pogrzebie była obecna Przełożona Regionu Katowickiego s.Julia Niemiec oraz delegacje FZŒ z okręgu pszczyńskiego. Br.Antoni przeżył 78 lat, 22 lata we FZŒ, 3 kadencje był przełożonym wspólnoty miejscowej oraz radnym okręgu pszczyńskiego.

 

 

POWRÓT DO GALERII