15 września 2019
150 lat FZŚ w Mikołowie


POWRÓT DO GALERII

Dnia 15.09.2019r. o godz. 9.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji 150 lecia istnienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w parafii w łączności z przyległymi wspólnotami braterskimi. Mszę św. dziękczynną celebrował o.Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap, asystent regionalny. W koncelebrze brali udział: ks. prob.Mirosław Godziek, ks.Marek Skrzydlewski, o.Fryderyk  Grzesiek OFM, o.Maciej Kucz OFM,i o.Dydak Rycyk OFM. Z Rady Regionu Katowice byli: przełożona s. Julia Niemiec, z-ca Magdalena Lipowicz. Przybyli również Rycerze św. Franciszka z s.Leokadią Puto oraz wiele sztandarów i delegacji wspólnot,które wywodziły się z Mikołowa (95 osób i 10 sztandarów. Trzeba również nadmienić, że tę uroczystość poprzedziła prezentacja Wspólnoty miejscowej, wyświetlana 8 września przed każdą Mszą św. niedzielną.  Pieśnią ,,Witaj Ojcze ukochany” rozpoczęto Eucharystię. W homilii o.Zbigniew mówił  min.: ,,o pięknie św. Franciszka, które polega na tym, iż z szacunkiem patrzył na Kościół, na kapłanów. Mówił, że, to dzięki  kapłanowi Pan Jezus przychodzi i możemy spożywać Jego Ciało i Jego Krew. Św. Franciszek zawsze pamiętał, że jest grzesznikiem, ale kochanym przez swego Ojca w niebie; z pokorą patrzył na innych; pokazał jak można być radosnym, dostrzegać Boga w całym stworzeniu i ,,Pan dał mi braci...” co oznacza, że jesteśmy darem Boga dla siebie nawzajem. Jednak potrzebujemy Bożego rozeznania. Św. Franciszek trzykrotnie otrzymał słowo, które potwierdziło powołanie Bernarda i jego. I, to jest początek naszego Zakonu, początek drogi pokutnej. Jesteśmy zachęcani do tego, by żyć Słowem Bożym, tak, jak to czynił św. Franciszek. Warto słuchać głosu swego serca, może Duch św. tam jest i cię woła, by pójść śladem św. Franciszka.” Następnie ks. Marek, opiekun wspólnoty odczytał List od Abp. Wiktora Skworca skierowany do wszystkich wspólnot III Zakonu zgromadzonych na Eucharystii: ,,… Życzę wam wszystkim odwagi, spokoju i mądrości. Maryja, Królowa Aniołów niech otacza wasze życie,w swej matczynej miłości i wyprasza u swego Syna obfite dary niebios, a nade wszystko Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia. Św. Franciszek, bł. Aniela Salawa niech inspirują i pomagają wzrastać w świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani...” Po homilii nastąpiło uroczyste odnowienie przyrzeczenia życia ewangelicznego(profesji) wszystkich Wspólnot. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowała i prowadziła nasza wspólnota. Dary ołtarza przekazali: chleb, obraz św. Franciszka i kwiaty-wspólnota miejscowa; ornat ze św. Franciszkiem-Region Katowice,  bieliznę kielichową- wspólnota FZŚ z Panewnik; kwiaty i świece-okoliczne wspólnoty FZŚ; chleb i wino-Rycerze św. Franciszka. Dziękczynnym ,,Te Deum” zakończyliśmy Eucharystię i udaliśmy się do auli św. Piusa X na poczęstunek. Bardzo ciepło powitał nas Ks. Proboszcz, a w oddali słychać był śpiew ptaków. Przygrywał i śpiewał nam p. Czich, a później dołączyli się Rycerze św. Franciszka. Dziękuję wszystkim za udział w Eucharystii i złożone nam życzenia. Składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ o.Zbigniewowi za przybycie i sprawowanie Mszy św., wszystkim kapłanom i klerykowi, przełożonej Regionu s. Julii Niemiec i z-cy, tercjarzom ze wspólnot. Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ Ks. Proboszczowi i ks. Markowi, opiekunowi wspólnoty za zasiew Franciszkowego ziarna w glebę oraz za pomoc Ks. Proboszcza w ufundowaniu poczęstunku. Dziękujemy Państwu Czich za wystrój sali, pocztom sztandarowym, Rycerzom św. Franciszka, rodzinom oraz parafianom. Radośnie przeżywaliśmy braterskie spotkanie w gronie kapłanów i gości. Świętowanie zamykają uroczyste Nieszpory Niedzielne prowadzone przez ks. Marka i miejscową wspólnotę. Naszym zmarłym braciom i siostrom, niech Bóg nieba przychyli, a nam pozwoli dożyć jeszcze wiele jubileuszy. Lidia Balcarek FZŚ, przełożona

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO GALERII