27-29 września 2019
XI Kapituła Narodowa FZŚ w Warszawie


POWRÓT DO GALERII

W dniach 27-29 września br. odbyła się w Warszawie XI Kapituła Narodowa FZŚ w Polsce. Jej mottem były słowa św. Franciszka z listu do wszystkich wiernych: „Poświęceni są ku jedności”. Najpierw odbyło się spotkanie Konferencji Asystentów Prowincjalnych i Regionalnych (KAPiR) z udziałem br.Attilio Galimberta OFS Delegata Przełożonego Generalnego FZŚ i o.Pedro Zitha OFM Asystenta Generalnego FZŚ.

Z naszej Prowincji byli przełożeni i delegaci 6 regionów: Katowickiego, Rybnickiego, Bielsko-Żywieckiego, Lubliniecko-Tarnogórskiego, Częstochowskiego, Opolskiego oraz asystenci: o.Boguchwał Orczyk OFM – z Regionu Lubliniecko-Tarnogórskiego, o.Dorian Plas OFM – z Regionu Rybnickiego, o.Maksymilian Brylowski OFM – z Regionu Katowickiego.

Nasz Region Katowice reprezentowali: Przełożona Regionu Julia Niemiec ofs, delegat Leokadia Puto ofs, delegat Ewa Andrejewicz ofs.

Wyłoniono nową Radę Narodową FZŚ w składzie:
- przełożona oraz delegat ds.międzynarodowych - s.Emilia Nogaj z Regionu Roznańskiego
- z-ca przełożonej - br.Antoni Urban z Regionu Radomskiego
- radna ds. formacji - s.Joanna Berłowska z Regionu Warszawskiego
- skarbnik - s.Anna Jagosz z Regionu Olsztyńskiego
- sekretarz - s.Joanna Szelągowska z Regionu Poznańskiego
- radna do kontaktów z młodzieżą i dziećmi - s.Leokadia Puto z Regionu Katowickiego
- radna - s.Barbara Lis z Regionu Warszawskiego
- radny - br.Marian Radzaj z Regionu Warszawskiego

 o.Boguchwał Orczyk OFM

o.Dorian Plas OFM

o.Maksymilian Brylowski OFM

 

   

   

     

 

   

                             

   

   

   

   

 

POWRÓT DO GALERII