26 października 2019
Szkolenie mistrzów formacji FZŚ w C
horzowie


POWRÓT DO GALERII

 
Sobota, 26 października 2019r. Mszą świętą w kaplicy kościoła Świętego Franciszka z Asyżu w Chorzowie na Klimzowcu rozpoczęło się spotkanie Mistrzów Formacji Regionu Katowice. Mszę świętą sprawował Asystent Regionu o.Maksymilian Brylowski OFM. W głoszonej homilii zwrócił uwagę, że ważne jest jak przeżywamy teraźniejszość. Pan Bóg działa w każdym czasie. Najważniejsze- to nasza wrażliwość na Bożą Miłość. Każda chwila jest ważna. Nie wolno nam w miejscu stać. Po mszy św. tercjarze spotkali się w salce katechetycznej aby wysłuchać Przełożonej Regionu – s.Julii Niemiec istotnych wskazówek dotyczących wspólnot FZŚ w regionie. Konferencję wygłosiła Mistrzyni Formacji Regionu Katowice ś. Ewy Ochman. Tematem – żyć Ewangelią. Mistrz Formacji- towarzysz w drodze powołania. Formacja – proces stopniowego doskonalenia się osoby w drodze do Boga.     br Jan Mieńciuk

 

POWRÓT DO GALERII