27 grudnia 2019
Adoracja Bożej Dzieciny w Panewnikach


POWRÓT DO GALERII

 

27 grudnia, w oktawie Narodzenia Pańskiego, tercjarze franciszkańscy Regionu Katowickiego jak co roku spotkali się w panewnickiej bazylice, by adorować u żłóbka Bożą Dziecinę. Adorację prowadzili s. Magdalena Lipowicz oraz o. Fryderyk Grzesiek OFM. Dzięki przygotowanym przez nich rozważaniom mogliśmy przypomnieć sobie historię pierwszej szopki w Greccio, przeprosić Nowonarodzonego za nasze zaniedbania, podziękować za otrzymane łaski, prosić o dalszą opiekę i uwielbić Boga w małym Dzieciątku.

Po adoracji uczestniczyliśmy we Mszy św., której głównym celebransem był bp Grzegorz Olszowski. Do koncelebry dołączyli: o. Alan Rusek OFM – proboszcz, o. Sergiusz Bałdyga OFM, gwardian, asystenci regionalni o. Maksymilian Brylowski OFM i br. Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap oraz kilku innych ojców. Wszystkich zebranych  na początku Mszy św. przywitał o. Sergiusz, a słowa powitania w imieniu franciszkanów świeckich skierowała do księdza biskupa przełożona regionu s. Julia Niemiec.

Biskup Olszowski nie tylko przewodniczył Eucharystii, ale także wygłosił słowo Boże, odwołując się do listu apostolskiego papieża Franciszka Admirabile signum – o znaczeniu i wartości  żłóbka. Tercjarze włączyli się w liturgię słowa i modlitwę wiernych. Nie zabrakło również pocztów sztandarowych. Na zakończenie Mszy św. o Maksymilian zaprosił wszystkich zebranych wraz z księdzem biskupem oraz o. Alanem na spotkanie braterskie do domu parafialnego.

s. Aleksandra

 

    

  

   

 

POWRÓT DO GALERII