8 lutego 2020
Nowicjat FZŒ


POWRÓT DO GALERII

 

8.02.2020 odbyła się kolejna formacja dla nowicjuszy FZŒ regionu katowickiego.
 

 

POWRÓT DO GALERII