27 czerwca 2020
Dzień skupienia Będzin-Grodziec


POWRÓT DO GALERII


27 czerwca 2020 roku wspólnoty okręgu sosnowieckiego Regionu Katowickiego spotkały się na wspólnej modlitwie w kościele św.Doroty. Mszę św. sprawowali o.Grzegorz Skrzela, prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, modlący się o nowe powołania do wszystkich trzech zakonów franciszkańskich, oraz o.Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap, który modlił się za zmarłych asystentów o.Gracjana i o.Sylwestra. Słowo Boże skierował do nas o.Grzegorz, który mówił na temat modlitwy. Uderzające były słowa: jaka wiara taka modlitwa; jaka modlitwa, takie nasze życie. Podczas dziękczynienia o.Zbigniew ubogacił je, grając na gitarze. Na zakończenie Mszy św. otrzymaliśmy błogosławieństwo prymicyjne od o.Grzegorza. Ojciec Grzegorz mówił nam także o tym, jak wygląda jego praca misyjna w Bułgarii. Opowiedział o codziennym życiu wśród ludności różnorodnej, gdzie jest bardzo mały procent katolików, natomiast przeważają prawosławni i muzułmanie. Zaciekawieni zadawaliśmy ojcu pytania, na które chętnie odpowiadał. Na ten dzień skupienia przybyła również s.Julia Niemiec, przełożona Regionu Katowickiego. Siostra przekazała nam komunikaty Rady Narodowej, sprawy bieżące regionu, informując m.in. o powrocie do spotkań, wstrzymanych z powodu epidemii koronawirusa, i stosowaniu się do zalecanych wymogów sanitarnych. 

 

 

POWRÓT DO GALERII