2 sierpnia 2021
Porcjunkula w Panewnikach


POWRÓT DO GALERII

 

Jak co roku 2 sierpnia tercjarze spotkali się w bazylice panewnickiej. Przywitał wszystkich asystent regionu o.Maciej Kucz OFM, natomiast homilię wygłosił prowincjał o.Antonin Brząkalik OFM. Przypomniał zebranym historię odpustu porcjunkuli, zachęcił także do życia w pełni charyzmatem św. Franciszka. Po uroczystej mszy św. odmówiliśmy różaniec- rozważania przygotowała s.Magdalena Lipowicz. O.Maciej zaproponował, by różaniec poprowadzić wspólnie tzn. po kolei odmawiać do mikrofonu poszczególne "zdrowaśki". Modlitwa ta odbyła się w kościele. Na koniec głos zabrała przełożona regionu s.Julia Niemiec, dziękując wszystkim za przybycie, przypomniała raz jeszcze o zbliżającej się wizytacji i kapitule regionu oraz zachęciła do zabierania archiwalnych egzemplarzy kwartalnika "Pokój i Dobro".
 

 

POWRÓT DO GALERII