27 grudnia 2021
Adoracja Bożej Dzieciny w Panewnikach


POWRÓT DO GALERII

 

27 grudnia 2021 r. w Panewnikach wspólnoty Regionu Katowickiego zgromadziły się na uroczystej Adoracji Bożej Dzieciny. Ten dzień od wielu lat jest zarezerwowany dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i to właśnie my rozpoczynamy w Bazylice Adoracje Stanowe przy Żłóbku Pana. Rozważania prowadził o. Maciej Kucz OFM, asystent regionalny. W krótkich, zwięzłych i prostych słowach nawiązywał do tych wydarzeń w życiu św. Franciszka, w których najpiękniej ukazana jest jego miłość do Zbawiciela w tajemnicy Wcielenia. O.Maciej przeprowadził nas pięknymi refleksjami od pragnienia do zdarzenia w życiu św. Franciszka, zostaliśmy w ten sposób zaproszeni do kontemplacji Słowa Wcielonego, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Śpiew kolęd ubogacał modlitwę.  Wydarzeniem kulminacyjnym naszego spotkania była Msza Święta celebrowana. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Marek Szkudło. W słowie skierowanym do nas, franciszkanów świeckich podkreślił, jak istotne w dawaniu świadectwa jest zjednoczenie z Chrystusem. Tylko Jego mocą możemy być w świecie Apostołami Bożego Miłosierdzia, a źródłem jest Eucharystia. Na niej budujemy i umacniamy nasze powołanie, z niej czerpiąc jesteśmy uzdolnieni przekazać innym miłość i dobroć. Zbudowani słowem, radośni przeżywaną Oktawą Bożego Narodzenia i umocnieni zgromadzeniem we wspólnocie otrzymaliśmy więcej niż sami możemy dać. Wdzięczni Panu Bogu za tak piękny dar rozstaliśmy się życząc sobie Pokoju i Dobra! Piękną oprawą całego wydarzenia jest zawsze szopka ołtarzowa wewnątrz Bazyliki, i to ona właśnie gromadzi w okresie bożonarodzeniowym rożne grupy na adorację Dzieciątka Jezus.

 

 

POWRÓT DO GALERII