8 do 11 września 2022
Rekolekcje Narodowe w Skomielnej Czarnej


POWRÓT DO GALERII
 

Od 8 do 11 września w Skomielnej Czarnej, uroczej wsi małopolskiej, w Ośrodku Rekolekcyjnym Świętego Ojca Pio, odprawiali swoje rekolekcje franciszkanie świeccy. Tym razem miały charakter narodowy, ze względu na kończące się obchody 100 rocznicy śmierci bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce. Opiekunem duchowym i prowadzącym był o. Stanisław Sikora OFM. Starannie przygotowane i ciekawie głoszone konferencje i homilie, były niecodzienną okazją, by głębiej poznać święte życie naszej patronki i „wziąć ją do siebie”, by pomagała nam w uświęcaniu naszej codzienności.  Wyjątkowym, aczkolwiek zaplanowanym wydarzeniem było uczestnictwo 9 września w obchodach zakończenia roku jubileuszowego 100 rocznicy śmierci bł. Anieli Salawy w Krakowie, razem z tercjarzami przybyłymi z wszystkich regionów FZŚ w Polsce. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Damian Muskus OFM, delegacja Rady Narodowej złożyła wieniec przy grobie błogosławionej, miała miejsce prezentacja książki o. Alberta Wojtczaka OFMConv „Aniela Salawa” oraz rozstrzygnięto konkurs na najlepsze „Ciastko Anieli”.  Po zakończeniu krakowskich obchodów uczestnicy rekolekcji udali się do rodzinnej wsi  Anieli Salawy Sieprawia, by tam dopełnić zakończenie jubileuszu i uczcić postać tej, która ma taki wpływ na nasze postawy, o której święty nasz papież Jan Paweł II powiedział: „ Służyć Bogu, to znaczy królować”. Obszerną relację znajdziecie na stronie Rady Narodowej www.fzspolska.pl. Czas spędzony razem był niewątpliwie czasem nauki, refleksji, budowania nowych więzi, ale nade wszystko czasem odbudowy i umocnienia relacji z Panem Bogiem. Błogosławiona Anielo Salawo, módl się za nami!

 

 

POWRÓT DO GALERII