17 września 2022
Dzień skupienia w Imielinie


POWRÓT DO GALERII
 

17 września, w piękny sobotni dzień, w Święto stygmatów św. Franciszka, tercjarze okręgu pszczyńskiego podążyli do Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie, by wspólnie rozważać swoje życie duchowe, pogłębić swoją wiarę, ożywić braterskie więzi i dziękować za dar powołania do FZŚ. Okazją do spotkania był Dzień Skupienia, który rozpoczęto Mszą świętą. Duchowym przewodnikiem był br. Piotr Szaro OFMCap, asystent regionalny. Umocnieni Słowem Bożym i Eucharystią, w skupieniu rozważaliśmy nauki o Duchu Św. i Jego działaniu. Przełożona regionalna s. Ewa Ochman podzieliła się refleksjami z „Dzienniczka” bł. Anieli Salawy, nt. przeżyć mistycznych naszej patronki. Po nakarmieniu ducha był czas i na spotkanie braterskie i na słodkie co nieco. Obecni byli także ks. Proboszcz Eugeniusz Mura i wikariusz ks. Mariusz Staś.  Wspólnocie Imielińskiej dziękujemy za przyjęcie nas i życzymy dalszego rozwoju.

 

 

POWRÓT DO GALERII