6 listopada 2022

Kapituła Wyborcza przy parafii Świętego Antoniego w Starych Panewnikach


POWRÓT DO GALERII
 

Kapituła wyborcza odbyła się w niedzielę 06.XI.2022 o godzinie 14,30.Msza Święta w tej intencji była odprawiana w I czwartek miesiąca tj. 03.XI.2022. Przebieg kapituły prowadziła Siostra Magdalena Lipowicz, siostrze towarzyszył Ojciec Miron Górecki OFM asystent duchowy Regionu nasz opiekun wspólnoty proboszcz Ojciec Serafin Sputek. Modlitwą rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Obecnych było 15 profesów. Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego, siostra Magdalena Lipowicz poinformowała wszystkich zebranych o zasadach wyborów. Przełożona Halina Holewik przedstawiła sprawozdanie z ostatniej trzyletniej kadencji. Zastępca przełożonego – Stanisław Wróblewski, skarbnik – Zofia Wróblewska, mistrz formacji – Danuta Kucharska, sekretarz – Marian Batóg zakończyli współpracę. Po wybraniu skrutatorów odbyły się tajne wybory. Zostali wybrani: przełożona – Danuta Kucharska, zastępca przełożonego Irena Sornek, sekretarz – Halina Holewik, skarbnik – Stanisław Wróblewski, mistrz formacji – Grażyna Skupnik. Modlitwą zakończono wybory.

Dalsza część spotkania przebiegła w bardzo miłej atmosferze przy rozmowie i poczęstunku. Na zakończenie spotkania odmówiono modlitwę. Ojciec Miron udzielił nam kapłańskiego błogosławieństwa.

S. Halina Holewik

 

POWRÓT DO GALERII