"Rycerskie Hasło"  To wasz Znak łączności ze sobą, abyście mogli przekazywać sobie i innym, szczególnie Siostrom i Braciom z wielkiej rodziny franciszkańskiej, wiadomości, jak po rycersku bronić życia religijnego i realizować ideały św. Franciszka z Asyżu.
Życzymy dużo mocy Ducha Świętego dla Waszej twórczości w tym czasopiśmie, a św. Franciszek niech Wam podpowiada, co macie pisać i co macie rysować, i co jeszcze więcej... Redakcja "Rycerskiego Hasła" zaprasza wszystkich czytelników do współtworzenia tego czasopisma. 
Prosimy przysyłać swoją twórczość na adres redakcji: rycerzeswfranciszka@interia.pl
 


Kwartalnik "Rycerskie Hasło"
 
            

Zobacz i przeczytaj:   1/2015 2/2015    
  1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
  1/2013 2/2013 3/2013 4/2013