FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Rada Regionu Katowice (X kadencja)

40-760 Katowice ul. Związkowa 20

http://fzskatowice.pl/

 

Adres korespondencyjny:
ul. Armii Krajowej 10/37, 43-100 Tychy


SKŁAD OSOBOWY RADY REGIONALNEJ
FZŚ REGION KATOWICKI

 

Przełożona Regionu

– s.Julia Niemiec

Zastępca przełożonego

– br.Andrzej Biskup

Sekretarz

– s.Ewa Andrejewicz

Skarbnik

– s.Eugenia Matusiak

Radny ds. formacji

 – s.Magdalena Lipowicz

Radny ds. MF i RF

– s.Leokadia Puto

Radny ds. kwartalnika
„Pokój i Dobro”

– s.Maria Pietyra

Radny ds. gospodarczych
i charytatyw.

– s.Krystyna Bednik
 

Radny

– br.Henryk Gładysz

 

Asystent Regionu - o.Maksymilian Brylowski OFM
ul.Panewnicka 76, 40–760 Katowice, tel.: 32 252 68 70

 

Asystent Regionu - br.Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap
ul. Gliwicka 195/1, 40-859 Katowice, tel.: 517 038 418
e-mail:
basilezk@yahoo.fr

 


Kronikę prowadzi:


– s.Klara Golenia

Strona internetowa

– s.Leokadia Puto

 

Opiekunowie Okręgów w Regionie Katowickim

Okręg Katowicki

Okręg Tyski

Okręg Rudzki

Okręg Sosnowiecki

Okręg Bytomsko-Chorzowski

Okręg Pszczyński

- s.Leokadia Puto, s.Stanisława Wolna
- s.Irena Piotrowska
- br.Henryk Gładysz
- s.Helena Gniozdorz
- s.Ewa Ochman, s.Grażyna Koloch
- s.Katarzyna Tokarz, br.Jan Balura

 SKŁAD OSOBOWY RADY REGIONALNEJ
FZŚ REGION KATOWICKI IX KADENCJI
(14.04.2012 - 25.04.2015)

 

Przełożona Regionu

– s. Julia Niemiec

Zastępca przełożonego

– s. Leokadia Puto

Sekretarz

– s. Ewa Andrejewicz

Protokolant

– s. Lidia Balcarek

Skarbnik

– s. Urszula Chajduga

Radny ds. formacji

– s. Danuta Kozik

Radny ds. MF

– br. Radosław Kopyciok

Radny ds. Rycerzy św. Franciszka


– s. Magdalena Lipowicz

Radny ds. kwartalnika „Pokój i Dobro”


– s. Lidia Balcarek
Radny ds. Unii Misyjnej
– s. Krystyna Kowalska
Radny ds. gospodarczych – br. Henryk Gładysz
Radny odpowiedzialny za kronikę


– s. Klara Golenia


Radni:
s. Helena Gniozdorz,
s. Helena Straus,
s. Grażyna Koloch,

br. Antoni Łusiak,
br. Leon Becker
   
Asystenci Regionalni

 
O. Tobiasz Kołodziejczyk OFM
O. Gracjan Jerzy Szołtysik OFM
O. Maksymilian Brylowski OFM