FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

40-760 Katowice ul. Związkowa 20

http://fzskatowice.pl/

 


 

SKŁAD OSOBOWY RADY REGIONALNEJ
FZŚ REGION KATOWICKI
Rada Regionu Katowice (XI kadencja)
(21.04.2018 - 21.08.2021)

 

Przełożona Regionu

– s.Julia Niemiec

Zastępca przełożonego

– s.Magdalena Lipowicz

Sekretarz

– s.Ewa Andrejewicz

Skarbnik

– br.Paweł Respondek

Radny ds. formacji

– s.Dorota Kucera

Radny ds. MF i RF

– s.Leokadia Puto

Radny ds. gospodarczych
i charytatyw.

– br.Maciej Kucera

Radna
Radna (protokolant)

– s.Ewa Ochman
– s.Dorota Skolik

   

Asystent Regionu - o.Maksymilian Brylowski OFM

Asystent Regionu - br.Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap

 

Kwartalnik „Pokój i Dobro”

– s.Maria Pietyra

Strona internetowa

– s.Leokadia Puto

Unia Misyjna

– s.Grażyna Koloch

Kronika

– s.Klara Golenia

 

Opiekunowie Okręgów w Regionie Katowickim

Okręg Katowicki

Okręg Tyski

Okręg Rudzki

Okręg Sosnowiecki

Okręg Bytomsko-Chorzowski

Okręg Pszczyński

– s.Barbara Wodniok, s.Stanisława Wolna
– s.Danuta Misiarz
– br.Henryk Gładysz
– s.Helena Gniozdorz
– s.Ewa Ochman, s.Grażyna Koloch
– s.Katarzyna Tokarz, br.Jan Balura

 


 

SKŁAD OSOBOWY RADY REGIONALNEJ
FZŚ REGION KATOWICKI
Rada Regionu Katowice (X kadencja)
(25.04.2015 -21.04.2018)

 

Przełożona Regionu

– s.Julia Niemiec

Zastępca przełożonego

– br.Andrzej Biskup

Sekretarz

– s.Ewa Andrejewicz

Skarbnik

– s.Eugenia Matusiak

Radny ds. formacji

– s.Magdalena Lipowicz

Radny ds. MF i RF

– s.Leokadia Puto

Radny ds. kwartalnika
„Pokój i Dobro”

– s.Maria Pietyra

Radny ds. gospodarczych
i charytatyw.

– s.Krystyna Bednik
 

Radny

– br.Henryk Gładysz

 

Asystent Regionu - o.Maksymilian Brylowski OFM
Asystent Regionu
- br.Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap
 


Kronikę prowadzi:


– s.Klara Golenia

Strona internetowa

– s.Leokadia Puto

 

Opiekunowie Okręgów w Regionie Katowickim

Okręg Katowicki

Okręg Tyski

Okręg Rudzki

Okręg Sosnowiecki

Okręg Bytomsko-Chorzowski

Okręg Pszczyński

– s.Leokadia Puto, s.Stanisława Wolna
– s.Irena Piotrowska
– br.Henryk Gładysz
– s.Helena Gniozdorz
– s.Ewa Ochman, s.Grażyna Koloch
– s.Katarzyna Tokarz, br.Jan Balura

 



SKŁAD OSOBOWY RADY REGIONALNEJ
FZŚ REGION KATOWICKI IX KADENCJI
(14.04.2012 - 25.04.2015)

 

Przełożona Regionu

– s.Julia Niemiec

Zastępca przełożonego

– s.Leokadia Puto

Sekretarz

– s.Ewa Andrejewicz

Protokolant

– s.Lidia Balcarek

Skarbnik

– s.Urszula Chajduga

Radny ds. formacji

– s.Danuta Kozik

Radny ds. MF

– br.Radosław Kopyciok

Radny ds. Rycerzy św. Franciszka


– s.Magdalena Lipowicz

Radny ds. kwartalnika „Pokój i Dobro”


– s.Lidia Balcarek
Radny ds. Unii Misyjnej
– s.Krystyna Kowalska
Radny ds. gospodarczych – br.Henryk Gładysz
Radny odpowiedzialny za kronikę


– s.Klara Golenia


Radni:
s.Helena Gniozdorz
s.Helena Straus
s.Grażyna Koloch

br.Antoni Łusiak
br.Leon Becker
   
Asystenci Regionalni

 
O.Tobiasz Kołodziejczyk OFM
O.Gracjan Jerzy Szołtysik OFM
O.Maksymilian Brylowski OFM