SKŁAD OSOBOWY RADY REGIONALNEJ
FZŚ REGION KATOWICKI IX KADENCJI
(14.04.2012 - 25.04.2015)

Przełożona Regionu – s. Julia Niemiec
Zastępca przełożonego – s. Leokadia Puto
Sekretarz – s. Ewa Andrejewicz
Protokolant – s. Lidia Balcarek
Skarbnik – s. Urszula Chajduga
Radny ds. formacji – s. Danuta Kozik
Radny ds. MF – br. Radosław Kopyciok
Radny ds. Rycerzy św. Franciszka – s. Magdalena Lipowicz
Radny ds. kwartalnika „Pokój i Dobro” – s. Lidia Balcarek
Radny ds. Unii Misyjnej – s. Krystyna Kowalska
Radny ds. gospodarczych – br. Henryk Gładysz
Radny ds. charytatywnych – 
Radny odpowiedzialny za kronikę – s. Klara Golenia
Radni: s. Helena Gniozdorz, s. Helena Straus, s. Grażyna Koloch,
br. Antoni Łusiak, br. Leon Becker

Asystenci Regionalni
O. Tobiasz Kołodziejczyk OFM
O. Gracjan Jerzy Szołtysik OFM
O. Maksymilian Brylowski OFM