09 czerwca 2014

Święto Matki Kościoła


POWRÓT DO GALERII

 

Franciszkański Zakon Świeckich  Regionu Katowice spotkał się w Święto Matki Kościoła 9 czerwca 2014 r w Bazylice pod wezwaniem św. Ludwika Króla w Panewnikach. Rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził Diakon Izajasz.
O godz. 12.00 rozpoczęła się Eucharystia której przewodniczył O. Dymitr Żeglin OFM Wikariusz Prowincjalny, w koncelebrze O. Tobiasz Kołodziejczyk OFM Asystent Regionalny FZŚ , O. Maksymilian Brylowski OFM, O. Juliusz Rydlewski OFM.
Po mszy świętej odmówiliśmy Różaniec część radosna prowadził O. Tobiasz Kołodziejczyk OFM z siostrą Ewą Andrejewicz.
Udaliśmy się na Kalwarię, na braterskie spotkanie. Przełożona Regionu Katowickiego Siostra Julia Niemiec serdecznie przywitała wszystkich i poprowadziła spotkanie przy poczęstunku kołoczem własnej roboty.
Z s.Leokadią rozśpiewaliśmy się po franciszkańsku, a O. Maksymilian wygłosił konferencję na temat nieustannego zjednoczenia Maryi  z Duchem Świętym, a Sobór określił jako Przybytek Ducha Świętego. Dla naszego serafickiego patriarchy to zjednoczenie Maryi z Duchem Świętym stało się punktem zetknięcia Boga i człowieka.

 

 

POWRÓT DO GALERII