21 kwietnia 2018
XI kapitula sprawoznawczo wyborcza FZŚ Regionu Katowice


POWRÓT DO GALERII

XI Kapituła Wyborcza Regionu Katowickiego odbyła się ona sobotę 21 kwietnia pod hasłem „Rodzą Go przez święte uczynki”. Eucharystię w bazylice panewnickiej pod przewodnictwem o.Zdzisława Gogoli OFMConv sprawowali ojcowie asystenci i opiekunowie: Maksymilian Brylowski, Zbigniew Kołodziejczyk oraz Lucjusz Wójtowicz i Fryderyk Grzesiek. Słowo Boże wygłosił o.Gogola. Po Mszy św. wszyscy udali się do auli św. Franciszka w domu parafialnym. Zgodnie z procedurami każdy delegat podpisem potwierdził swoją obecność. Siostra Julia powitała przełożoną narodową s.Joannę Berłowską i asystenta narodowego o.Zdzisława Gogolę, przewodniczącą Rady Narodowej Młodzieży Franciszkańskiej Paulinę Włodarczyk oraz wszystkich zebranych – delegatów i gości, po czym swoje słowo do wszystkich obecnych skierowała przewodnicząca kapituły s.Joanna, która otworzyła obrady XI Kapituły Wyborczej Regionu Katowickiego. Następnie powołano: sekretarza kapituły i dwóch protokolantów, tj. br.Adama Olejnika oraz s.Magdalenę Hadryś i s.Aleksandrę Gruszkę, komisję skrutacyjną w składzie: s.Katarzyna Stołpiec i br.Daniel Karczewski oraz komisję wniosków, w której zasiedli: s.Grażyna Lis-Kałużna, s.Zofia Duraj, o.Lucjusz Wójtowicz. Kolejnym punktem była część sprawozdawcza. Siostra Ewa Andrejewicz, sekretarz rady, odczytała protokół z ostatniej kapituły, a po niej swoje sprawozdanie z działalności Rady minionej kadencji złożyła przełożona regionalna s.Julia Niemiec. Potem uczyniły to radna ds. formacji s.Magdalena Lipowicz oraz skarbnik s.Eugenia Matusiak. Po części sprawozdawczej nastąpiła część wyborcza. Odśpiewano hymn do Ducha Świętego i odmówiono modlitwę na rozpoczęcie kapituły z Rytuału FZŚ, po czym nastąpiły wybory na poszczególne funkcje. Skład Rady Regionu Katowickiego: przełożona – s.Julia Niemiec; zastępca przełożonej – s.Magdalena Lipowicz; sekretarz – s.Ewa Andrejewicz; skarbnik – br.Paweł Respondek; radna ds. formacji – s.Dorota Kucera; radna ds. RF i MF – s.Leokadia Puto; radny ds. gospodarczych – br.Maciej Kucera; radne: s.Ewa Ochman s.Dorota Skolik. Po głosowaniach przewodnicząca kapituły stwierdziła prawomocność wyborów, a nowa rada złożyła przyrzeczenie. Po modlitwie z Rytuału na zakończenie i błogosławieństwie nastąpiły słowa życzeń i gratulacje.

 

 

POWRÓT DO GALERII