26-29 listopada 2018
Rekolekcje dla FZŚ


POWRÓT DO GALERII

„Duch, który umacnia miłość”; „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – takie słowa towarzyszyły uczestnikom rekolekcji dla FZŚ u sióstr służebniczek w Katowicach-Panewnikach, które prowadził o. Innocenty Kiełbasiewicz OFM. Na rekolekcjach poruszone były tematy ważności dialogu z Bogiem i szacunku do Eucharystii na wzór św.Franciszka z Asyżu. Franciszkanie świeccy powinni nieść krzyż, jako znak wielkiej Miłości, do ludzi i do wspólnot. Zostali posłani przez rekolekcjonistę o.Innocentego do głoszenia słowa Bożego wszędzie tam, gdzie Pan Bóg ich pośle. „Bóg zapłać” o. Innocentemu za wygłoszone konferencje, wszystkim siostrom i braciom za udział w rekolekcjach, a Siostrom Służebniczkom za ugoszczenie i serdeczne przyjęcie.
 

  

   

   

   

   

 

 

POWRÓT DO GALERII