17 maja 2014
Turza śląska


POWRÓT DO GALERII

 

 Do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl. już po raz XXI przybyli siostry i bracia FZŚ ze wszystkich wspólnot z regionów; katowickiego, rybnickiego, bielsko-żywieckiego. Aby wspólnie modlić się dziękować za otrzymane dary i prosić o potrzebne łaski. dawania świadectwa miłości Jezusa Chrystusa dla naszych wspólnot i rodzin. Przed XXI laty śp. O.Tarsycjusz Waszecki OFM zorganizował pierwszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Turzy Śl. Ojciec zmarł 15.05.2013r, a my nadal spotykamy się u  naszej Matki Fatimskiej. Przybyłych pielgrzymów powitała s.Bogdana przeł. Rady Regionu Rybnickiego. Następnie prowadziły Liturgię Godzin; s.Cecylia ds.formacji Rady Regionu Rybnickiego i s.Leokadia Puto zastępca przeł. z Regionu Katowickiego. Msza święta była koncelebrowana przez 4-ch kapłanów. W Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił o.Florentyn z Rybnika – Zamysłowi, z katowickiego regionu był o.Maksymilian, z księży diecezjalnych byli; ks.Michał Woloński oraz ks.Prałat. Gerard Nowiński. o.Florentyn zwracając się do zgromadzonych tercjarzy wskazał na Matkę Bożą, która jak Gwiazda Jutrzenki wskazuje nam właściwy kierunek naszej drogi życia – Jezusa Chrystusa. Nasz patron

św.Franciszek wciąż przypomina, że jest miłością, a wartości które głosił pozostaną po dziś dzień aktualne. Złożona profesja wieczysta w sposób szczególny łączy osoby żyjące według Reguły św. Franciszka. Czytanie czytał z-ca przeł. Rady Regionu Rybnickiego br.Izydor, a modlitwę wiernych s.Cecylia. Po Mszy św. było ucałowanie relikwii św. Franciszka. o.Florentyn pobłogosławił wszystkich relikwiami św.Franciszka i podał br.Izydorowi, żeby kontynuował ucałowanie relikwii. Następnie było wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO GALERII