AKTUALNOŚCI


Czcigodni Bracia i Siostry.

W czasie zagrożenia covit19 łączę się  z Wami, abyśmy nie byli odosobnieni. Czas jest trudny ale Pan Bóg ma dla nas plan. My trwajmy pokorni w postawie nadziei, trwajmy na modlitwie.

Dlatego proponuję codziennie dzielić się słowem Bożym, Odmawiać Liturgię Godzin-  modlitwa Kościoła, codziennie o 15 tej Koronką do Miłosierdzia Bożego w wyznaczonych  franciszkańskich intencjach, o 20:30 spotkajmy się na modlitwie Różańcowej i Apelem Jasnogórskim z Radą Narodową i wszystkimi tercjarzami w naszym Kraju. A 25  każdego miesiąca modlimy się w intencji o Pokój w Kościele i na świecie.

Powracajmy do naszej Reguły, czytajmy Napomnienia św. Franciszka, korzystajmy z formacji zamieszczonej w Kwartalniku „Pokój i Dobro”, w zeszytach formacyjnych z Rady Narodowej. W ten sposób zachowamy chryzmat św. Franciszka i jedność we wspólnocie miejscowej, regionalnej i narodowej.

Z powodu nasilenia się zachorowań na czas nieokreślony zostają zawieszone wszystkie Wizytacje, Kapituły, szkolenia i spotkania, abyśmy nie narażali zdrowia Kapłanów i osób starszych naszych kochanych tercjarzy i naszego nawzajem. Cieszę się że mamy kontakt mailowy, telefoniczny i korzystajmy z tego dobra.

Nie bójmy się być posłusznymi Woli Boga, to nas wzmocni.

s. Julia Niemiec przełożona Regionu.
 


 

 

WIADOMOŚCI


Peregrynacja relikwii bł. Anieli Salawy w Regionie Katowice