RADA NARODOWA FZŚ W POLSCE
http://www.fzs.info.pl/

 

Od 17 września 2016 r. - od X Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce - pracami Wspólnoty Narodowej FZŚ w Polsce kieruje Rada Narodowa w składzie:

 

 • Przełożona narodowa – s. Joanna Berłowska
  (Region Warszawski)
   
 • Zastępca Przełożonej narodowej – s. Jolanta Bogdanów
  (Region Poznański)
   
 • Sekretarz narodowy – br. Zygfryd Smarzyk
  (Region Poznański)
   
 • Skarbnik narodowy – s. Anna Jagosz
  (Region Olsztyński)
   
 • Radny ds. formacji – s. Janina Iwanicka
  (Region Lubelski)
   
 • Radna ds. kontaktów z Młodzieżą Franciszkańską –
  s.Agnieszka Przybylska (Region Katowicki)
   
 • Radna – s. Barbara Lis (Region Warszawski)
   
 • Radna – s. Ewa Krawczyk (Region Warszawski)
   
 • Delegat do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową – s. Maria Teodorowicz (Region Warszawski)
   
 • Zastępca del. do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową – s. Barbara Bogusławska de la Grange (Region Warszawski)
   
 • Asystent Narodowy FZŚ, Przewodniczący KAPiR – o. Andrzej Romanowski OFM Cap
 • Asystent Narodowy FZŚ – o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv
 • Asystent Narodowy FZŚ – o. Nikodem Sobczyński OFM