RADA NARODOWA FZŚ W POLSCE
http://www.fzs.info.pl/

 

Od 17 września 2016 r. - od X Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce - pracami Wspólnoty Narodowej FZŚ w Polsce kieruje Rada Narodowa w składzie:

 • Przełożona narodowa – s. Joanna Berłowska
  (Region Warszawski), mail: jberlowska@wp.pl
 • Zastępca Przełożonej narodowej – s. Jolanta Bogdanów (Region Poznański),
  tel. 608683348, mail: jbogdanow@poczta.onet.pl
 • Sekretarz narodowy – br. Zygfryd Smarzyk
  (Region Poznański),
  tel. 609462265, mail: smarzyk@o2.pl
 • Skarbnik narodowy – s. Anna Jagosz
  (Region Olsztyński), tel. 507841267
 • Radny ds. formacji – s. Janina Iwanicka-Przybysz (Region Lubelski), tel. 607432034,
  mail: dorota.ip@gardenservice.pl
 • Radna ds. kontaktów z Młodzieżą Franciszkańską –
  s. Agnieszka Przybylska
  (Region Katowicki),
  tel. 512496435,
  mail: agnieszkaweronika.przybylska@gmail.com
 • Radna – s. Barbara Lis (Region Warszawski),
  tel. 889900858, mail: basialis@o2.pl
 • Radna – s. Ewa Krawczyk (Region Warszawski),
  tel. 505134173, mail: ewak1312@gmail.com
 • Delegat do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową – s. Maria Teodorowicz
  (Region Warszawski), tel. 608208618
 • Zastępca del. do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową –
  s. Barbara Bogusławska de la Grange
  (Region Warszawski),
  tel. 603877683, mail: bdlg@wp.pl

Asystenci duchowi

 • Asystent Narodowy FZŚ, Przewodniczący KAPiR – o. Andrzej Romanowski OFM Cap,
  tel. 505595536, mail: pacebene@tlen.pl

 • Asystent Narodowy FZŚ – o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv,
  tel. kom.726190400, mail: zdzislawwgogola@wp.pl

 • Asystent Narodowy FZŚ – o. Nikodem Sobczyński OFM,
  tel. 784555801, mail: onikodem.s@gmail.com