RADA NARODOWA FZŚ W POLSCE
http://www.fzspolska.pl/

 

Od 28 września 2019 r. - od XI Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce - pracami Wspólnoty Narodowej FZŚ w Polsce kieruje Rada Narodowa w składzie:

 • Przełożona narodowa – s. Emilia Nogaj
  (Region Poznański)

   

 • Zastępca Przełożonej narodowej – br. Antoni Urban
  (Region Warszawski)
   

 • Sekretarz narodowy – s. Joanna Szelągowska
  (Region Poznański)
   

 • Skarbnik narodowy – s. Anna Jagosz
  (Region Olsztyński)
   

 • Radna ds. formacji – s. Joanna Berłowska
  (Region Warszawski)
   

 • Radna ds. kontaktów z Młodzieżą Franciszkańską
  s. Leokadia Puto (Region Katowicki)
   

 • Radna – s. Barbara Lis (Region Warszawski)
   

 • Radny – br. Marian Radzaj (Region Warszawski)
   

 • Delegat do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową
  s. Barbara Bogusławska de la Grange (Region Warszawski)
   

 • Zastępca delegata do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową
  s. Maria Teodorowicz (Region Warszawski)

 • Asystent Narodowy FZŚ – o. Tadeusz Bargiel OFMCap

 • Asystent Narodowy FZŚ – o. prof. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, e-mail: zdzislawgogola@wp.pl

 • Asystent Narodowy FZŚ – o. dr. Arkadiusz Czaja OFM, mail: e-mail: arczaja@poczta.onet.pl