FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Rada Regionu Katowice (X kadencja)

40-760 Katowice ul. Związkowa 20

http://fzskatowice.pl/

 

Adres korespondencyjny:
ul. Armii Krajowej 10/37, 43-100 Tychy


SKŁAD OSOBOWY RADY REGIONALNEJ
FZŚ REGION KATOWICKI

 

Przełożona Regionu

– s.Julia Niemiec
  tel. 721 058 113,
   e-mail: julianiemiec@gmail.com

Zastępca przełożonego

– br.Andrzej Biskup

Sekretarz

– s.Ewa Andrejewicz

Skarbnik

– s.Eugenia Matusiak
   e-mail: e_matusiak@onet.pl

Radny ds. formacji

 – s.Magdalena Lipowicz

Radny ds. MF i RF

– s.Leokadia Puto
   tel. 505 476 915,
   e-mail: leokadiaputo@o2.pl

Radny ds. kwartalnika
„Pokój i Dobro”

– s.Maria Pietyra
   tel. 608 316 380, 
   e-mail: mpietyra@interia.pl

Radny ds. gospodarczych
i charytatyw.

– s.Krystyna Bednik
 

Radny

– br.Henryk Gładysz

Radna /kronika/

– s.Klara Golenia

 

Asystent Regionu - o.Maksymilian Brylowski OFM
ul.Panewnicka 76, 40–760 Katowice, tel.: 32 252 68 70

 

Asystent Regionu - br.Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap
ul. Gliwicka 195/1, 40-859 Katowice, tel.: 517 038 418
e-mail: basilezk@yahoo.fr

 

 

Opiekunowie Okręgów w Regionie Katowickim

Okręg Katowicki

Okręg Tyski

Okręg Rudzki

Okręg Sosnowiecki

Okręg Bytomsko-Chorzowski

Okręg Pszczyński

- s.Leokadia Puto
- s.Irena Piotrowska
- br.Henryk Gładysz
- s.Helena Gniozdorz
- s.Ewa Ochman, s.Grażyna Koloch
- br.Antoni Łusiak

 

 

 

 

 

 

H I S T O R I A