FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Rada Regionu Katowice (XI kadencja)

40-760 Katowice ul. Związkowa 20

http://fzskatowice.pl/

 

Adres korespondencyjny:
ul. Armii Krajowej 10/37, 43-100 Tychy


SKŁAD OSOBOWY RADY REGIONALNEJ
FZŚ REGION KATOWICKI

 

Przełożona Regionu

– s.Julia Niemiec

Zastępca przełożonego

– s.Magdalena Lipowicz

Sekretarz

– s.Ewa Andrejewicz

Skarbnik

– br.Paweł Respondek

Radny ds. formacji

– s.Dorota Kucera

Radny ds. MF i RF

– s.Leokadia Puto

Radny ds. gospodarczych
i charytatyw.

– br.Maciej Kucera

Radna
Radna (protokolant)

– s.Ewa Ochman
– s.Dorota Skolik

   

 

Asystent Regionu - o.Maksymilian Brylowski OFM
ul.Panewnicka 76, 40–760 Katowice, tel.: 32 252 68 70

 

Asystent Regionu - br.Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap
ul. Gliwicka 195/1, 40-859 Katowice, tel.: 517 038 418
e-mail: basilezk@yahoo.fr

 

Kwartalnik „Pokój i Dobro”

– s.Maria Pietyra

Strona internetowa

– s.Leokadia Puto

Unia Misyjna

– s.Grażyna Koloch

Kronika

– s.Klara Golenia

 

Opiekunowie Okręgów w Regionie Katowickim

Okręg Katowicki

Okręg Tyski

Okręg Rudzki

Okręg Sosnowiecki

Okręg Bytomsko-Chorzowski

Okręg Pszczyński

– s.Barbara Wodniok, s.Stanisława Wolna
– s.Danuta Misiarz
– br.Henryk Gładysz
– s.Helena Gniozdorz
– s.Ewa Ochman, s.Grażyna Koloch
– s.Katarzyna Tokarz, br.Jan Balura

 

 

 

 

 

 

H I S T O R I A