13-15 czerwca 2014

Górki Wielkie, Rekolekcje dla Rady Regionu, prowadził O. Syrach Janicki OFM


POWRÓT DO GALERII

 

Rekolekcje odbyły się w Górkach Wielkich. Oprócz członków Rady wzięli udział tercjarze zaproszeni do współpracy. Przywitał nas O. Zygmunt  Moćko OFM ( gwardian i proboszcz).  Rekolekcjonista O. Syrach na przykładzie Ewangelii św. Mateusza ukazał nam Konstytucję, Regułę wspólnoty chrześcijańskiej.

1 art. ( Mt.18.1-5) By stać się jak dziecko.

2 art. ( Mt.18.6-9) Biada na zgorszenie (unikać okazji do grzechu)

3 art. ( Mt. 10-14) O zbłąkanej owcy.

4 art. ( Mt. 15-19) Budowa na prawdzie.

Po konferencjach były półgodzinne medytacje w ciszy. Wspólnie odmówiliśmy :Liturgię Godzin, Godzinki do NMP, Godzinki do św. Franciszka z Asyżu, Różaniec.  Przed każdą Eucharystią lub po niej trwaliśmy na Adoracji Najświętszego Sakramentu. Radością były wspólne  smaczne posiłki oraz pogodny wieczór z O. Syrachem.

 

 

 

POWRÓT DO GALERII