6 września 2014

Dzień skupienia w Katowicach Kostuchnie


POWRÓT DO GALERII
 

FZŚ Region Katowice okręgi: Tyski, Katowicki, Rudzki  i częściowo Chorzowski  spotkał się w Kostuchnie w parafii Trójcy Przenajświętszej na Dniu Skupienia. Rozpoczęliśmy o godz. 10.00 Adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził O. Rajmund Dolinkiewicz OFM. Modliliśmy się o pokój na świecie i za wszystkich Kapłanów, którzy w dniu dzisiejszym pielgrzymowali z całej Archidiecezji do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Eucharystia rozpoczęła się o godz. 10.30. Przewodniczył jej O. Maksymilian Brylowski OFM w intencji 50 Urodzin O. Tobiasza Kołodziejczyka OFM  Asystenta Regionu Katowickiego i O. Rajmund Dolinkiewicz OFM za wszystkie wspólnoty FZŚ obecne na Dniu Skupienia.  O. Maksymilian wygłosił kazanie w którym przybliżył nam postać Świętego Ludwika Króla (w 800 –ną rocznicę Urodzin) ukazał nam  człowieka, wychowywanego  w duchu religijnym, wrażliwego na biedę i szukającego Boga w drugim człowieku, uczestniczącego w codziennej Eucharystii, modlitwie, czytaniu Biblii a nawet tak bystrego w młodości gdyż przyswoił na pamięć Księgę Psalmów. Król Ludwik nie należał do III Zakonu, ale wypełniał swoje życie Słowem i Eucharystią, a życie zakończył w popiele, w czym mocno upodobnił się do św. Franciszka z Asyżu. Po mszy św. spotkaliśmy się przy stole. Przełożona Regionu S. Julia Niemiec poprowadziła spotkanie. Rozprowadziliśmy kwartalniki "Pokój i Dobro". Dziękujemy wspólnocie miejscowej za ciepły, dobry poczęstunek a siostrom za obsługę. Bóg zapłać za Waszą gościnność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO GALERII