27 lipca 2016

ŚDM Wioska Franciszkańska, okręg sosnowiecki


POWRÓT DO GALERII

 

Młodzi z 32 krajów świata przeżywający Światowe Dni Młodzieży w Diecezji Sosnowieckiej, 22 lipca w piątek, wyruszyli z Wrzosowej w pieszą pielgrzymkę do Częstochowy (Fot. 1 – Pielgrzymi i Franciszkanie. Do przejścia mieli ponad 15 kilometrów, a w parafii NSPJ w Częstochowie mieli postój i posiłek, który pomagała wydawad nasza wspólnota franciszkanów świeckich z Okręgu Sosnowieckiego..
Przybyliśmy na miejsce wcześnie rano, niektórzy ze swoimi dziedmi, inni z wnukami. Brat Piotr przywiózł stoły, ławki i namiot. Po ich rozstawieniu, przyszła kolej na rozładowanie tira, pomagali nam w tym dwaj klerycy z naszej diecezji. Dobrą organizację pracy zapewnił ks. Piotr Pilśniak oraz wolontariuszki ŚDM. Gdy zaczęły nadchodzid radosne i rozśpiewane grupy pielgrzymkowe, rozdawaliśmy im paczki ze śniadaniem, mieliśmy pełne ręce roboty z wydawaniem paczek. W przerwie między przemarszem grup pielgrzymkowych ks. Biskup zrobił sobie z nami zdjęcie (Fot. 2). Bardzo rozradowała nas liczna grupa młodzieży pielgrzymująca z Ojcami Franciszkanami, którzy widząc nas radośnie pozdrawiali nas naszym zawołaniem: Pokój i Dobro w różnych językach świata. Wydaliśmy ponad trzy tysiące paczek, a po zakooczeniu postoju przez młodzież przystąpiliśmy do porządkowania terenu biesiady.

Mimo zmęczenia, był to dzieo pełen radości i bezinteresownej służby.

 

 

Fot. 1. Pielgrzymi ŚDM z Franciszkanami w drodze na Jasną Górę.

 

 

Fot. 2. Wolontariusze z ks.Biskupem Grzegorzem przy paczkach wydawanych pielgrzymom.

 

 

Fot. 3. Jasna Góra

 

POWRÓT DO GALERII