18 II – Panewniki, 25 II – Pszczyna, 4 III – Chorzów-Klimzowiec

Szkolenia formacyjne dla przełożonych i radnych ds. Rycerzy:


POWRÓT DO GALERII

 

Na szkoleniu, które rozpoczęło się Mszą św. o godz. 9, przypomniano, jak powinny być przeprowadzane kapituły i wizytacje we wspólnocie. Każdy zakon w Kościele ma swoje prawo zakonne, normy prawa, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Wyznaczają one cele zakonu i sposoby ich realizowania. Tym prawem jest w pierwszym rzędzie Reguła, stanowią je również Konstytucje, które wyjaśniają Regułę, oraz Statut i Rytuał. Kolejnym punktem poruszonym na szkoleniu dla przełożonych był temat cech wyróżniających franciszkanina świeckiego oraz przeszkód na drodze praktykowania posłuszeństwa w życiu.

W następnej części radni ds. Rycerzy zapoznali się z możliwością zakładania drużyn w naszym regionie i o kolejności działania, to jest:

1. podjęcia decyzji przez radę wspólnoty o zamiarze utworzenia i prowadzenia   drużyny,

2. wyznaczenia osoby chętnej do prowadzenia spotkań z dziećmi,

3. uzyskania pisemnego pozwolenia od księdza proboszcza,

4. prośby o przeprowadzenie przez asystenta franciszkańskiego powołaniówki lub innej formy zachęty,

5. zorganizowanie pierwszego spotkania.

 

18 lutego 2017 Panewniki

 

25 lutego 2017 Pszczyna

 

 4 marca 2017 Chorzów

 

 

POWRÓT DO GALERII