20-21 października 2017
Wizytacja Regionu Katowickiego


POWRÓT DO GALERII

Wizytacja bratersko-pasterska odbyła się w salce św.Klary w domu parafialnym. Rozpoczęła się późnym popołudniem w piątek, a przybyli na nią przełożona narodowa FZŚ w Polsce s.Joanna Berłowska oraz asystent narodowy o.dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv. Przybyłych gości, a także Radę Regionu, okręgowych oraz ojców asystentów: Maksymiliana Brylowskiego OFM, Zbigniewa Kołodziejczyka OFMCap i opiekuna o.Fryderyka Grześka OFM serdecznie powitała s.Julia Niemiec, przełożona Regionu Katowickiego. Ponieważ goście dosłownie byli po podróży, najpierw podano kolację, a po niej rozpoczęto wizytację oficjalnie od modlitwy zgodnie z Rytuałem. Słowa powitania skierowała do obecnych s. Joanna. Następnie s. Julia przedstawiła osoby z rady i ich funkcje, jak również siostry, które mają pieczę nad wspólnotami z poszczególnych okręgów w regionie. Niektórzy członkowie rady zabrali głos, bardziej szczegółowo prezentując swoją pracę. Po braterskich rozmowach wizytujący skupili się na przejrzeniu dokumentacji.

Drugi dzień wizytacji rozpoczęła Msza św. odprawiona w kaplicy św. Bonawentury w klasztorze panewnickim. Eucharystię, pod przewodnictwem o.Zdzisława Gogoli, sprawowali ojcowie: Maksymilian Brylowski, Zbigniew Kołodziejczyk, Lucjusz Wójtowicz i Fryderyk Grzesiek. Homilię m.in. o słowach św. Franciszka: Pan dał mi braci, czyli także bliskich nam ludzi, wygłosił o.Zdzisław. Na zakończenie Mszy św., a przed błogosławieństwem, mówił on też o tym, aby na życie patrzeć pozytywnie i obiektywnie, aby otworzyć się na Ducha Świętego, na Boga i na ludzi, abyśmy ukochali siostry i braci, których dał nam Pan. W sobotę dołączył do nas jeden z opiekunów o.Krescencjusz Rutowicz OFM. Później, po śniadaniu, s.Joanna mówiła o przejrzanej dokumentacji i wykonaniu zaleceń z poprzedniej wizytacji, rozwiązaniu trudnych spraw wówczas istniejących, a o.Zdzisław swoje uwagi omówił w świetle dwóch perspektyw: jako asystent oraz jako historyk. Zwrócił uwagę, by usystematyzować dawne, przeszłe dokumenty i kroniki oraz zachęcił, by je przetworzyć w tzw. druk twardy. Do wizytujących swoje pytania skierowali niektórzy członkowie rady. Była też prośba, by s.Joanna opowiedziała o swojej drodze zakonnej i funkcji przełożonej narodowej. Po podsumowaniu i podziękowaniu wizytację zakończyły modlitwa końcowa i udzielone błogosławieństwo, a potem wspólny obiad w refektarzu klasztornym.

Należy nadmienić, że obrady przebiegały w serdecznej atmosferze i dobrym humorze... a przy dobrej kawie był też czas na luźniejsze rozmowy.

Dziękujemy siostrom, które zadbały o przygotowanie posiłków i ich podanie oraz czuwały, by wody, herbaty i kawy nikomu nie zabrakło.

 

POWRÓT DO GALERII