1-3 lutego 2019
Rekolekcje Rady Regionu Katowice FZŚ


POWRÓT DO GALERII


W dniach 01-03.02.2019 r. Rada Regionu FZŚ Katowice wraz z o.Maksymilianem Brylowskim OFM i br.Zbigniewem Kołodziejczykiem OFM Cap, przeżywała u oo.bernardynów w Częstochowie przy parafii św. Jana z Dukli rekolekcje, czyli czas poświęcony zdobywaniu świętości. Rekolekcje poprowadził o.Nikodem Sobczyński OFM – asystent narodowy FZŚ. Po serdecznym przywitaniu, o.Nikodem przeprowadził pierwszą konferencję, w której przypomniał, iż w codziennych, prostych sprawach mamy rozpoznawać Pana Boga i pogłębiać z Nim relację. W kolejnym dniu o.Nikodem Sobczyński zwrócił uwagę na życie franciszkanów świeckich ewangelią, w prostocie i czystości serca. Ewangelia jest dla nas przepisem na życie danym przez Pana Jezusa. W drugiej konferencji tego samego dnia o.Nikodem poruszył temat modlitwy, której fundamentem jest skupienie i wyciszenie, a w centrum sam Pan Jezus. Wieczorem wybraliśmy się pieszo na apel na Jasną Górę.  W ostatnim dniu rekolekcji o.Nikodem poruszył temat sakramentu pokuty i przebaczenia. Franciszkanie świeccy to bracia i siostry od pokut. Są zobowiązani do stałego nawracania się i upodabniania do Chrystusa, tak jak Św. Franciszek, który stale umniejszał się i uniżał przed Bogiem. Dodatkowo w kolejnym spotkaniu,  Rekolekcjonista  poruszył temat jedności we wspólnotach, które są siłą, jeżeli są oparte na Chrystusie, gdy działamy wspólnie a nie własna rękę i jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Naszym obowiązkiem jest również modlitwa za uśpionych tercjarzy. Podczas wszystkich konferencji ojciec uświadamiał nam jak wielkim przywilejem jest Zakon, który istniej od ośmiu wieków i ogromna łaską ale też i odpowiedzialnością. To nam dodawało wiary, że idziemy właściwą drogą. Po każdej konferencji pojawiały się pytania, dyskusje, wątpliwości, które ojciec rozwiązywał. Czas rekolekcji był dobrze przeżytym, świętym czasem. Dziękujemy za wszystko i ufamy, że ziarna z rekolekcji wydadzą obfity plon.

 

 

 

 

POWRÓT DO GALERII