11 sierpnia 2020
Dzień skupienia w Tychach w dniu św.Klary


POWRÓT DO GALERII

 

   Już do tradycji należy że każdego 11 sierpnia wspólnoty okręgu tyskiego spotykają się w parafii św. Franciszka i św. Klary w  uroczystość św. Klary. Spotkanie modlitewne rozpoczęliśmy Jutrznią ku czci św. Klary. O godzinie 9:00 została odprawiona Uroczysta Msza święta w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z okazji urodzin s.Urszuli i rocznicy przyjętej profesji s.Juli. Mszy świętej przewodniczył gwardian, proboszcz o.Emil Pacławski OFM, w koncelebrze wziął udział  o.Maciej Kucz OFM i o.Stanisław Grzśkowiak OFM. O.Emil powiedział „kiedy kościół wspomina w Liturgii św. Klarę z Asyżu to przypomina nam żyjącym w trudnym czasie o zaufaniu Panu Bogu i jego Opatrzności. Święta Klara nie tylko uczy nas osobistego spotkania z Bogiem podczas Adoracji czy kompletacji, również uczy nas zaufania w momentach niepokojach troski o przyszłość".

Po homilii  s.Julia Niemiec przełożona Regionu odnowiła profesję –przyrzeczenie z okazji przyjęcia profesji złożonej w święto świętej Klary 20 lat temu.

   Po Mszy św. udaliśmy się do salki św.Antoniego na spotkanie braterskie przy relikwiach św.Klary. Na początku o.Emil asystent duchowy okręgu tyskiego, serdecznie przywitał wszystkich przybyłych tercjarzy. Była obecna s.Leokadia Puto z rady regionu. Siostra Magdalena Hadryś przełożona miejscowej wspólnoty podkreśliła rys kobiecy w życiu franciszkanina świeckiego dzięki żywej obecności św. Klary. Zachęciła do refleksji o św. Klarze następnie podzieliliśmy się doświadczeniem obecności św.Klary w naszym życiu franciszkańskim. Siostry i bracia wypowiadały się jak święta Klara wpłynęła na zacieśnienie się miłości do naszego oblubieńca, jak uczy nas przylgnięcia do Jezusa. Było to pierwsze spotkanie okręgu tyskiego po obostrzeniach związanych z korona wirusem COVID19. Spotkanie upływało w bardzo miłej rodzinnej atmosferze. Wszyscy docenili to, że mogliśmy się znowu razem spotkać. Rozmowom nie było końca. Dzieliliśmy się również jak przeżywaliśmy nasze zatrzymanie się w domu na czas pandemii. Po odśpiewaniu pieśni franciszkańskich o św.Klarze, modlitwie na zakończanie "Święta Klaro naucz nas współcierpienia z innymi a w godzinie próby zachowaj naszą wiarę.” Po Błogosławieństwie Ojca udaliśmy się do domu.

s. Julia Niemiec

 

 

POWRÓT DO GALERII